Patenty a užitné vzory, 29. února 2024

Jak neporušit cizí patent?

V různých koutech světa probíhá výzkum a vývoj podobných nebo dokonce úplně stejných věcí. Proto pokud pracujete sami na vlastních originálních nápadech, často můžete vymyslet věci, které jiní už vymysleli nebo dokonce patentovali. Zjistit, zda tomu tak je a zda dochází k porušení patentu, přitom můžete z patentových databází.

Kdy dochází k porušení patentu

Platný patent má v zemi, ve které platí, povahu zákona. Nikdo nesmí vyrábět, ale ani třeba nabízet produkt, který je patentem chráněný. Rozsah ochrany patentu je v přihlášce definován patentovými nároky. Při kontrole u vývoje vlastního řešení nemusíte tedy procházet všechny obrázky ani text ostatních zveřejněných patentových přihlášek (přihlášek vynálezu). Důkladnou pozornost je potřeba věnovat hlavně patentovým nárokům. Cizí patent totiž porušujete ve chvíli, kdy váš vynález zahrnuje všechny znaky alespoň 1 nezávislého patentového nároku.

Pokud tomu tak není a vaše řešení nezahrnuje všechny znaky nezávislých nároků, pak je vaše řešení velmi pravděpodobně tzv. patentově čisté, a sice že patent neporušuje. Tuto situaci nijak nemění ani další závislé patentové nároky. Pokud neporušíte nárok nezávislý, neporušujete ani nárok závislý, a tedy neporušujete patent.

Jaké máte možnosti, když riskujete porušení cizího patentu

1

Licence

První možností je požádat majitele patentu (nebo jiného práva) o licenci. Tu vám ovšem majitel udělit nemusí nebo za ni může požadovat vysoké poplatky. Tato vyjednávání mohou být zdlouhavá a s nejasným výsledkem.

2

Zrušení patentu

Získat patent není komplikované – komplikované je získat patent s opravdovou hodnotou, který není snadné obejít nebo zrušit. Velká část patentových přihlášek tak ale psaná není, proto mohou být se správnou argumentací zrušeny, nebo jejich rozsah alespoň omezen. Šance na zrušení patentu můžete zjistit například rešerší na zrušení.

3

Obejití patentu (design-around)

Obejití patentových nároků je často nejvýhodnější možností, když zjistíte, že by váš výrobek mohl porušovat cizí patenty. To znamená upravit váš výrobek, aby nezahrnoval některý ze znaků nezávislého patentového nároku.


Související webináře