Nastavení IP strategie (IP Scan)

Odstartujte komercializaci svého duševního vlastnictví

Přemýšlíte nad efektivní ochranou svého know-how a jeho monetizací?
Chcete zajistit, abyste byli pro své zákazníky rozpoznatelní a nikdo vás nenapodoboval?
Řešíte smlouvy s interními vývojáři, či externími spolupracovníky?

 

Nastavením strategie duševního vlastnictví (tzv. IP Scanu) získáte:

 • přehled vašeho nehmotného majetku (nebo majetku společnosti), který můžete využít k následnému ocenění či strategické ochraně pro vytvoření konkurenční výhody
 • rady k revizi smluv týkajících se duševního vlastnictví (s vývojáři, licenční, převodní a další)
 • doporučení od patentových, známkových i právních specialistů na co nejefektivnější ochranu vašeho IP
 • kontrolu rozsahu NDA (dohod o mlčenlivosti) s vývojáři, zaměstnanci i externími spolupracovníky
 • návrh na efektivní postup při registraci práv (patenty, ochranné známky, užitné či průmyslové vzory) a rozdělení nákladů

V rámci služby IP Scan se vašemu projektu budou věnovat různí naši specialisté – podle toho, co zrovna potřebujete. Díky jednoduchým voucherům od Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) na něj můžete získat 90% grant. Z celkové částky 900 EUR bez DPH získáte zpět 810 EUR. Tuto žádost o voucher vyřizujeme v rámci služby IP Scan bezplatně.

Kdy z IP Scanu těžíte nejvíc?

 • Chcete se zorientovat v problematice ochrany duševního vlastnictví
 • Zajímají vás příležitosti a rizika spojená s vaším IP
 • Chcete vědět, jaká průmyslová práva by se vám vyplatila registrovat
 • Nastavujete vztahy související s IP uvnitř společnosti, zejména s vývojáři, společníky atd.
 • Chcete přehled o druhu, rozsahu a efektivitě vašeho stávajícího nehmotného majetku
 • Neznáte náklady a postupy spojené s registrací a udržováním ochrany
 • Chcete vědět, zda svou činností neporušujete IP práva třetích osob
 • Zajímá vás patentová aktivita vaší konkurence
 • Máte vlastního IP specialistu, ale chcete nezávislý audit duševního vlastnictví, jestli je vše v pořádku
 • Chcete poznat, zachovat a zvýšit hodnotu vaší společnosti

IP Scan má obrovský rozsah. Proto se s vámi vždy domluvíme na vašich potřebách a zvolíme priority IP Scanu tak, aby je co nejvíce naplňovaly.

Jste na správném místě

Chcete nastavit strategii svého IP?

Administraci voucheru na zpětné proplacení 90 % ceny vyřizujeme v rámci IP Scanu bezplatně.

Reference

Přidejte se k více než 100 klientům, kteří IP Scanem rozvinuli konkurenční výhodu svých projektů

Jak obvykle probíhá IP Scan?

01

Vyplníte nám dotazník o IP vaší společnosti a zašlete dokumenty

K co nejhodnotnějším výstupům IP Scanu od vás budeme potřebovat co nejvíce informací, které nám o stavu svého nehmotného majetku můžete poskytnout. Včetně vzorů používaných pracovních smlouvy, různé dohody, vnitřní předpisy, smlouvy s externími partnery atp. Jen část informací totiž můžeme dohledat z veřejně dostupných zdrojů.

02

Sejdeme se osobně nebo online

IP Scan přizpůsobujeme vždy vašim potřebám. Na schůzce probereme tyto potřeby, vaše plány, seznámíme vás se základy ochrany IP a s jednotlivými možnostmi vzhledem k vašemu podnikání.  Společně identifikujeme priority, na které se při IP Scanu zaměříme.

03

Pustíme se do práce

Zanalyzujeme vaše podklady a provedeme rešerše veřejných i odborných databází a rejstříků. Vyhodnotíme příležitosti a rizika vašeho stávajícího IP a navrhneme strategii na jejich zlepšení.

04

Získáte ucelený přehled svého IP a návrhy dalších kroků

Výstupem ze služby je komplexní zpráva o stavu vašeho nehmotného majetku. Uvnitř najdete návrhy na jeho efektivní ochranu, komentáře a konkrétní tipy k poskytnutým smlouvám. Přehled obsahuje také odhad nákladů na případné registrace průmyslových práv nebo řešení právních problémů.

Výsledky IP Scanu můžeme prodiskutovat na společné závěrečné schůzce, kde zároveň domluvíme jednotlivé kroky k posílení hodnoty vašeho nehmotného majetku a snížení rizik spojených s porušováním práv duševního vlastnictví. Výstup je přizpůsobený vašemu zadání – můžeme se zaměřit na smlouvy, ochranu značky, ochranu techniky a nebo celou situaci s duševním vlastnictvím ve vaší společnosti zmapovat.

Kontaktní osoba

Libor Lanč

Patent Attorney & Lawyer