Granty na úřední poplatky (EUIPO)

 

Jak velké dotace můžete využít?

  • 90 % na nastavení strategie duševního vlastnictví (IP Scan) – finální cena 90 EUR namísto 900 EUR
  • 1 000 EUR na poplatky za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů (75 % u národních a evropských přihlášek, 50 % u mezinárodních)
  • 3 500 EUR na patentové přihlášky v rámci EU (1 500 za poplatky a až 2 000 EUR za přípravu evropských patentových přihlášek)

 

Dotaci poskytuje Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) a pro naše klienty ji vyřizujeme zdarma.

Rok 2024 je poslední příležitostí k získání grantů na tyto služby od EUIPO. Sběr žádostí končí s vyčerpáním prostředků, nejpozději však 6.12.2024.

Výše grantu:

PoplatkyBez podporyS podporou
Ochranná známka ČR5 000 Kč1 250 Kč
Ochranná známka EU850 EUR212,5 EUR
Průmyslový vzor ČR1 000 Kč250 Kč
Průmyslový vzor Společenství (EU)350 EUR87,5 EUR

Na přihlášky mezinárodních ochranných známek a průmyslových vzorů se vztahuje dotace 50 %.

Příklad z praxe:

Uvádíte na unijní trh nový výrobek a chcete ochránit jeho název a design. Můžete na něj získat následující dotaci:

  • na 1 ochrannou známku EU: 637,5 EUR
  • na 1 průmyslový vzor EU: 262,5 EUR
  • Celková dotace: 900 EUR

Z původních 1200 EUR za úřední poplatky tak získáte zpět 900 EUR, úřední poplatky vás tak ve výsledku přijdou na 300 EUR.

Jen v roce 2022 jsme díky stejnému programu pomohli desítkám našich klientů ušetřit přes 2 500 000 Kč.

Máte zájem o grant?

Pobavme se o možnostech ochrany a podpory společně

Specifika grantu

Určeno pro malé a střední podniky a osoby s IČO

Takovým podnikem jsou:

  • podniky s <250 zaměstnanci
  • a zároveň obratem ≤ 50 milionů EUR, nebo bilanční sumou roční rozvahy ≤ 43 milionů EUR

Zpětné vyplacení podpory

Prostředky z podpory SME Fund od EUIPO jsou vypláceny zpětně.

V případě IP Scanu také počítejte s navýšením ceny o DPH, protože se jedná o službu, nikoli úřední poplatky.

Ochrana značky a designu

Dotace pokrývá pouze úřední poplatky za podání přihlášky, a to v max. výši 1 000 EUR.

V rámci EU je podpora 75 %, u mezinárodních 50 %.

Grant nezahrnuje celkovou částku potřebnou na vyřízení přihlášek ochranné známky a průmyslového vzoru. K tomu je potřeba přičíst práci patentového zástupce za zpracování a zastupování přihlášek.

Služby patentových zástupců zahrnuje Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví. Minimální výše této dotace je 50 000 Kč, je tedy vhodnější pro nákladnější (zpravidla mezinárodní) ochranu.

Nastavení strategie (IP Scan)

Grant pokrývá 90 % ceny služby bez DPH.

V ČR se jedná o o podporu 810 EUR, cena s využitím grantu tak je pro SME a osoby s IČO 90 EUR bez DPH.

Díky širokému rozsahu IP Scanu se v jeho rámci můžeme zaměřit na tu oblast IP, která je pro vás nejdůležitější. Ať se jedná o zmapování vašich nehmotných aktiv, identifikaci rizik a příležitostí či například doporučení ke správnému nastavení smluv se zaměstnanci i dodavateli.

Více o IP Scan

Patentové přihlášky v rámci EU

Na přihlášky patentů můžete získat kombinaci těchto podpor:

  • 75 % z poplatků za přihlášky patentů na území EU (max. výše 1 500 EUR)
  • 50 % z nákladů za přípravu a podání evropských patentových přihlášek (max. výše 2 000 EUR)

 

V případě grantu na náklady musí být poskytovatelem Evropský patentový zástupce.

 

Více informací u EUIPO
Nápověda

Jakou podporu zvolit?

Proveďte jeho mini-audit (tzv. IP Scan). Získáte přehled o stavu IP své společnosti a identifikujete, které z nich se vám vyplatí chránit. Mimo to je IP Scan možností k odhalení příležitostí a rizik vašeho duševního vlastnictví.

Právě IP Scanem nejčastěji začínáme spolupráce s novými klienty. Na něj pak navazuje registrace např. ochranné známky.

IP Scan je možné podpořit z dotace, která pokrývá 90 % jeho ceny. Cca 8-10 hodin naší práce tak můžete získat za 90 EUR, namísto 900 EUR.

S ochranou svého brandu začnete tím, že si ochráníte název své společnosti.

Pomůže vám ochranná známka, kterou získáte výhradní postavení na trhu a právo chráněné označení používat, případně jeho používání někomu zakázat.

Ochrannou známkou můžete chránit i další specifická označení, která tvoří vaši značku jedinečnou a zapamatovatelnou, např. logo, barva, claim, zvuk i animace.

Poplatky za ochranné známky lze ze 75% získat zpět v rámci dotace od Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Pomocí správně chráněného duševního vlastnictví můžete ze svých nápadů a projektů udělat obchodovatelný majetek.

Pomoci vám mohou právě práva průmyslového vlastnictví – ochranné známky, patenty, užitné a průmyslové vzory.

Pokud chcete mít jistotu o efektivitě a smysluplnosti zvolených práv, neváhejte se na nás obrátit. Úvodní konzultace poskytujeme nezávazně.

A pokud si nejste něčím jisti, můžeme začít službou IP Scan, v rámci které identifikujeme duševní vlastnictví, které by se vám vyplatilo chránit.

Ochraňte si jej na těchto trzích pomocí průmyslových práv a využijte možnosti získat své investice zpět.

Přihlášky patentů nebo užitných vzorů uplatníte v rámci výzvy Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III, kde zpátky můžete získat až 75 % v rozsahu 50 tis. – 500 tis. Kč.

U přihlášek ochranných známek nebo průmyslových vzorů (na úrovni ČR nebo EU) je zase vhodnější využít EUIPO granty. Jejich výdaje samostatně nedosahují na minimální hranici podpory Inovačních voucherů. V některých případech je však možné zahrnout ochrannou známku a patent do dotace pod společný projekt. Záleží však na individuálním případu, který s vámi rádi probereme. Stačí se ozvat.

V takovém případě je potřeba, abyste měli o svém duševním vlastnictví skvělý přehled a znali jeho potenciál i do budoucna.

Snadným a finančně dostupným řešením je poradenství duševního vlastnictví zahrnuté v tzv. IP Scanu, díky kterému identifikujete příležitosti i rizika v oblasti IP. S využitím dotace jej získáte za 1/10 ceny – 90 EUR.

O tom, jestli je vaše ochrana duševního vlastnictví efektivní, se můžete přesvědčit nezávislým auditem.

Služba IP Scan, na kterou se vztahuje 90% příspěvek, je garantována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a poskytována pouze akreditovanými společnostmi.

S využitím podpory na IP Scanu ušetříte 810 EUR, takže za výslednou částku 90 EUR můžete získat nezávislý pohled jiného profesionála na účinnost vašich práv v rozsahu cca 8 hodin.

Nevíte, čím začít?

Od toho jsme tu

Strategii ochrany vaší značky, výrobků i inovací navrhneme tak, aby byla v souladu s vašimi obchodními cíli. Pokud existuje vhodná podpora, kterou byste mohli část svých investic dostat zpět, budeme vás o ní informovat.

Jak obvykle probíhá spolupráce?

01

Spojíme se

A promluvíme si o vašich plánech a strategii, co budeme chránit, kde a jak

 

02

Žádost o voucher

Podáme žádost o voucher. S ním pak můžete získat podporu na ochranné známky, IP Scan nebo průmyslové vzory. K tomu od vás budeme potřebovat potvrzení o vedení bankovního účtu (stačí v elektronické podobě)

03

Počkáme, nebo podáme

Po získání voucheru máte další 4 měsíce na rozmyšlenou, jaké aktivity budeme 100% realizovat. Můžeme využít celý čas, nebo můžeme rovnou začít. Záleží na vás.

04

Podáme přihlášky, provedeme IP Scan

Připravíme přihlášky domluvených práv a zastoupíme vás v řízení před úřady. Pokud jsme se domluvili na IP Scanu, začne naše práce na něm.

05

Proplacení voucheru

Jakmile máte podané přihlášky, nebo provedený IP Scan, můžete požádat o proplacení dotace.

Potřebnou administrativu a získání dotace vyřizujeme pro všechny naše klienty zdarma.

Od roku 2021 máme v tomto programu 100% úspěšnost.

Jako patentoví zástupci jsme zákonem vázáni k mlčenlivosti. Vaše nápady jsou u nás v bezpečí automaticky.

Kontaktní osoba

Blanka Šalšová

Trademarks & Industrial Designs Specialist

Kontakt

Kde nás najdete?

Kde jen potřebujete.

Sídlíme v Brně, ale potkat se můžeme i v Praze, Liberci nebo u vás.

info@patententer.cz
+420 778 538 088

Brno

Koliště 1965/13a
602 00 Brno – Černá Pole
po-pá 8-17

Ukázat na mapě

Praha

Opero
Salvátorská 931, 110 00
Praha – Staré Město
Otevírací doba dle domluvy

Ukázat na mapě

Liberec

Lipo.ink
U Jezu 525/4, 460 01
Otevírací doba dle domluvy

Ukázat na mapě

Online nebo u vás

V případě zájmu rádi přijedeme k vám, nebo se s vámi setkáme online.

Domluvte si schůzku