Známkové rešerše

Předejděte sporům a najděte vhodné označení k ochraně

  • Jen v České republice platí přes 2 miliony ochranných známek.
  • Předejděte sporům a ověřte si, že svou značkou nezasahujete do práv ostatních.
  • Provedeme rešerše v databázích, abychom prověřili případná práva vaší konkurence a pomohli vám předejít sporům při registraci nebo uvedení vaší značky na trh.
  • Kompletní známkovou rešerší snižujete riziko, že přihlásíte k ochraně a budete užívat označení, které si již chrání někdo jiný. Ten pak může nejen zabránit zápisu vaší známky, ale také blokovat používání vaší značky na trhu a uplatnit i další nároky včetně náhrady škody.

Získáte přehledný soupis práv, která mohou být konfliktní pro vaši značku. Naši specialisté na ochranu značky a designu jej okomentují, vyjádří se k nejrizikovějším částem a doporučí další postup v ochraně vaší značky.

Typy rešerší

Rešerše na neporušování (tzv. FTO)

Máte unikátní označení pro své výrobky a služby? V první řadě potřebujete vědět, jestli náhodou nezasahujete do ochranné známky někoho jiného.

  • Příklad: Máte ochrannou známku na své výrobky „VERIPA“. Pokud konkurence začne své výrobky označovat „VERIPPEA, hrozí, že si je zákazníci zamění a spletou. Myslí na to i zákon – ochranná známka nechrání jen shodu, ale i zaměnitelnost. Se svou ochrannou známkou tedy můžete konkurenci zákazat, aby takové označení používali pro stejné výrobky.

Platí to i naopak – pokud vstupujete se svou značkou na trh, měli byste vědět, jestli vám nehrozí stejný zákaz od jiného vlastníka ochranné známky.

A nemusí to být nutně jen přímý konkurent. Může klidně nabízet jen vzdáleně podobné výrobky, nebo třeba služby, které vy vůbec neřešíte, ale jsou třeba komplementární k vašim výrobkům. Nebo to může být někdo, kdo ochrannou známku má, ale zatím nepoužívá na trhu.

Rešerše na výběr označení (KNOCK-OUT search)

Máte více tipů na název pro svůj brand a nevíte, pro který se rozhodnout?

Provedeme vyřazovací rešerši, kde se v rychlosti zaměříme na případná rizika sporů spojená s různými označeními.

Vhodná označení pak posoudíme důklaději, zda nezasahují do cizích práv.

Rešerše na zaměnitelnost u všech označení, ze kterých si vybíráte, by vás vyšla zbytečně draho. Proto doporučujeme nejdříve vybrat jen několik, a ta teprve prověřit.

Analýza práv konkurence

Zajímají vás aktivity konkurence? Chcete mít přehled o dalších krocích v jejich brandingu?

Je obvyklou praxí, že velké značky svá nová označení ještě před vstupem na trh registrují jako ochranné známky. Nahlížením do databází získáte včas informace o jejich plánech a budete mít více prostoru reagovat či upravit svou strategii.

 

Kolik to stojí?

  • Kompletní rešerše platných ochranných známek v ČR zabere zpravidla 2-3 hodiny, v EU standardně mezi 2-5 hodinami. Výsledný čas závisí na konkrétním označení, výrobcích a službách, pro které chcete své označení chránit, a také na počtu nalezených výsledků, které je potřeba analyzovat.
  • Cenový odhad vám vytvoříme před začátkem spolupráce na základě vašich podkladů a výše zmíněných kritérií.

Jak obvykle probíhá spolupráce?

01

Spojíme se

a domluvíme se na nejvhodnějším postupu a výběru rešerše

02

Vytvoříme cenovou nabídku

na základě vašeho zadání – teritorium, počet označení k rešerši, atp.

03

Na vybraném území provedeme rešerši

Výstup rešerše vám zašleme s komentářem specialisty na ochranu značky a s doporučením dalšího postupu.

04

Domluvíme se na dalších krocích

Ať už jde o výběr vhodného označení, registraci ochranné známky nebo jiných věcí, co budete potřebovat.

Reference

S ochranou značky na nás spoléhají namátkou tito klienti: