Designové rešerše

Zmapujte existující průmyslové vzory na konkrétních trzích

Designovými rešeršemi dokážeme prověřit:

 • zda při vstupu na trh nebudete zasahovat do průmyslových práv ostatních
 • aktivitu vašich konkurentů, monitorovat jejich nová podání a odhalit tak jejich plánované aktivity
 • riziko podobnosti s jiným výrobkem chráněným průmyslovým vzorem

Rešerše může být přínosná také v chvíli, kdy vás konkurence konfrontuje kvůli porušování jejich práv, pokud obdržíte zdržovací či předžalobní výzvu.

Designové rešerše jsou rešeršemi v databázích průmyslových vzorů, které chrání unikátní design výrobků. S průmyslovým vzorem můžete zakázat ostatním používat takový design, ale jeho vlastnění nezaručuje, že nikdo jiný podobný vzor již nevlastní.

Typy rešerší

Rešerše na neporušování (tzv. FTO)

Tato rešerše slouží k prověření existujících práv na konkrétním území tak, abyste snížili riziko, že se nedopustíte jejich porušování.
 1. Před zahájením rešerše potřebujeme detailně znát vzhled výrobku, a kdy/zda došlo k jeho zveřejnění.
 2. Pokud při rešerši nalezneme zapsaný průmyslový vzor, u kterého existuje riziko kolize, pomůžeme vám upravit váš výrobek tak, abyste se kolizi bezpečně vyhnuli.

Výstupem je výčet nalezených průmyslových vzorů, vyhodnocení rizika a doporučení dalšího postupu.

V České republice platí téměř 1 milion průmyslových vzorů, které chrání všechny možné typy výrobků.

Rešerše tak často může být časově náročná a čím víc informací od vás dostaneme, tím lépe dokážeme rešerši zaměřit.

Rešerše na přehled práv konkurence


Vzhledem k masivnímu počtu platných průmyslových vzorů je u některých typů výrobků neefektivní provádět celoplošnou rešerši.

Může se také stát, že je váš sektor naopak poměrně úzký, a vy znáte všechny své přímé konkurenty.

Výstupem rešerše na přehled práv konkurence může být:

 • Designová čistota – když se chcete ujistit, že vám konkrétní společnosti nemohou bránit v podnikání na základě jejich zapsaných průmyslových vzorů
 • Přehled portfolia – když chcete zjistit co si konkurence chrání a jak. Tuto rešerši je možné provádět i periodicky tak, abyste měli přehled o tom, co vaše konkurence chystá ještě před uvedením na trh.

Analýza podobnosti výrobků


Víte, že existuje průmyslový vzor, který by vám mohl způsobit komplikace?

Provedeme analýzu a určíme míru podobnosti a rizika.

V případě, že je riziko kolize příliš vysoké, pomůžeme vám s re-designem vašeho výrobku nebo jinou vhodnou strategií pro vstup na trh či expanzi.

Jste na správném místě

Pomůžeme vám s hladkým vstupem na trh

Aby vaše výrobky nezasahovaly do práv konkurence. A aby byly před napodobiteli chráněny.

Doplňující informace

Co od vás budeme potřebovat

 • Podobu designu, který budeme rešeršovat
 • Přehled států (příp. teritorií), které jsou pro vás relevantní

Kolik stojí rešerše

Cena rešerše závisí na:

 • velikosti rešeršovaného trhu
 • komplexnosti designu.

To ovlivňuje čas potřebný na danou rešerši. Cena je tak velmi individuální a její odhad vám vytvoříme před začátkem spolupráce na základě vašich podkladů a výše zmíněných kritérií.

Napište nám, co potřebujete

Jak obvykle probíhá spolupráce?

01

Sejdeme se osobně/online

a probereme, jaké máte s výrobkem ambice

02

Vytvoříme cenovou nabídku

na základě velikosti rešeršovaného trhu, komplexnosti designu a dalších specifik

03

Na vybraném území provedeme rešerši

ve všech databázích a rejstřících

04

Pošleme vám výstup rešerše s komentářem

specialisty na ochranu značky a designu s doporučením dalšího postupu při jeho ochraně