Registrace průmyslového vzoru

Ochraňte design svých výrobků nebo jejich částí – linie, obrysy, tvar, strukturu, materiál.

 

S průmyslovým vzorem můžete až na 25 let zabránit ostatním, aby bez vašeho souhlasu využívali unikátní design vašich výrobků nebo jejich částí.

 • Připravíme přihlášku průmyslového vzoru a vyřídíme související administrativu.
 • O každý vzor se staráme 5 let – v případě prodloužení i déle.
 • Včas vás upozorníme na související lhůty a zastoupíme vás při jednání s úřady i konkurencí.
 • Pomůžeme vám i při licencování nebo vymáhání vašich práv.
 • Tak, aby to bylo v souladu s vašimi obchodními plány. Strategicky s orientací na byznys.

Registrace průmyslového vzoru nezaručí, že neporušujete práva konkurence. Před vstupem na trh doporučujeme provést designovou rešerši na neporušování.

Kde potřebujete chránit design?

Česká republika

Registrace průmyslového vzoru ČR začíná na 5 500 Kč na prvních 5 let platnosti. Takovou ochranu designu lze postupně prodloužit až na 25 let.

K zápisu dochází cca 2 roky od podání přihlášky.

V nákladech je zohledněna:

 • Konzultace k možnostem ochrany designu
 • Strategie ochrany
 • Příprava a zpracování přihlášky
 • Úřední poplatek za podání – může být nižší, pokud vzor přihlašuje sám tvůrce designu
 • Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
Mám zájem

Evropská unie

Ochranu designu na území EU získáte registrací tzv. průmyslového vzoru Společenství. Tato ochrana začíná na 19 000 Kč na prvních 5 let platnosti. Takovou ochranu designu lze postupně prodloužit až na 25 let.

Ochrana vašeho designu je takřka okamžitá – podáme přihlášku a obvykle do týdne je vzor registrován.

V ceně je zohledněna:

 • Konzultace k možnostem ochrany designu
 • Strategie ochrany
 • Příprava a zpracování přihlášky
 • Zastupování před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví
 • Ochrana na celém území EU
Využijte 75% grant na poplatky

USA

Design v USA chrání tzv. design patent (obdoba průmyslového vzoru), a to až na 15 let. Tato ochrana začíná na 32 000 Kč za 1 design. K zápisu dochází cca 1 rok od podání přihlášky.

V nákladech je zohledněna:

 • Konzultace k možnostem ochrany designu
 • Strategie ochrany
 • Příprava a zpracování přihlášky
 • Zastupování spolupracujícím US zástupcem před úřadem
 • Koordinace a komunikace s místním patentovým zástupcem

Jiná území

Ochranu umíme zařídit téměř po celém světě díky síti prověřených spolupracujících zahraničních zástupců.

Napište nám, kde potřebujete ochranu, a my zajistíme zbytek.

Jste na správném místě

Chcete strategicky chránit svůj design?

V čem se na nás můžete spolehnout

Zastoupení se vším všudy

01

Navrhneme vhodný způsob ochrany unikátního designu vašich produktů.

Tak, aby ochrana odpovídala vašim obchodním cílům.
02

Postaráme se o registraci průmyslových vzorů u nás i v zahraničí.

Připravujeme přihlášky pro celé území Evropské unie, USA i jinde ve světě.
03

Pomůžeme správně nastavit vztahy mezi tvůrci a uživateli designů.

U vašich interních zaměstnanců i externích spolupracovníků a dodavatelů.
04

Smluvně zajistíme převody nabytých práv nebo licence k nim.

Tak, jak budete potřebovat.
05

Provedeme rešerše v databázích zapsaných průmyslových vzorů.

Tím prověříme práva vaší konkurence a pomůžeme předejít sporům při uvedení vašeho designu na trh.
06

V případě sporu budeme vaše práva vymáhat, nebo najdeme pádné argumenty na vaši obranu.

Případně sporné průmyslové vzory napadneme.
https://patententer.com/wp-content/uploads/2023/07/image.jpeg

Jako patentoví zástupci jsme zákonem vázáni mlčenlivostí. Vaše nápady jsou u nás v bezpečí automaticky. Pokud potřebujete explicitní potvrzení, připravíme navíc i dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Jak obvykle probíhá spolupráce?

01

Sejdeme se a navrhneme strategii ochrany

Na registraci vzoru máte pouze 1 pokus. Proto nic nepodceňujeme a strategii ochrany volíme na základě vašich obchodních plánů do budoucna.

02

Pošlete nám obrázky

Správná volba obrázků výrobku do přihlášky průmyslového vzoru je klíčová. Právě ty totiž ovlivňují kvalitu, ale i rozsah ochrany. Volbou obrázků vás provedeme.

03

Připravíme a podáme přihlášku

Zpracujeme všechny vaše podklady, připravíme přihlášku, a po vašem odsouhlasení ji podáme na příslušné úřady vč. zaplacení všech správních poplatků.

04

Zastoupíme vás v řízení

a vyřídíme související i následnou administrativu. O novém vývoji v řízení vás budeme informovat a potřebné kroky si s vámi vždy odsouhlasíme.

Doba získání průmyslového vzoru se liší podle území – nejrychlejší je na území EU (týdny), naopak nejdelší je v ČR nebo například v USA (rok a více).

Průběh řízení u průmyslového vzoru EU

Začátek

Úvodní schůzka

2 týdny

Získání podkladů

pár dní

Podání přihlášky

1-2 týdny

Zkrácený průzkum úřadu

pár dní

Zápis průmyslového vzoru bývá okamžitě u bezproblémových přihlášek

Jaké jsou podmínky pro ochranu designu?

Chránit lze jen designy, které jsou nové, a tedy nebyly nikde zveřejněny před více než 12 měsíci.

V každé zemi dodržování této podmínky kontrolují jinak, například v USA kontrolují také zveřejněná videa na YouTube. Váš design nesmí také být příliš podobný ostatním zveřejněným designům. Splnění podmínek si nejlépe ověříte designovou rešerší.

Průmyslový vzor ČR, nebo EU?

Doporučujeme průmyslový vzor EU (tzv. Průmyslový vzor Společenství).

Platí ve všech 27 členských státech EU a bývá zapsán v řádu týdnů od podání přihlášky. Díky grantu Úřadu EU pro duševní vlastnictví navíc získáte zpět 75 % z úředních poplatků.

Naproti tomu průmyslový vzor ČR platí pouze na území ČR a k jeho zápisu dochází až cca 2 roky od podání přihlášky.

Lze získat ochranu levněji?

Díky podpoře na státní i evropské úrovni můžete získat zpět až 75 % investic do IP, a to včetně průmyslových vzorů.

U českých vzorů a vzorů EU můžete využít dotace EUIPO, se kterými ušetříte cca 75 % z úředních poplatků za přihlášky.

Při ochraně ve více státech i mimo EU, např. USA s EU, je zase výhodnější využít výzvu MPO Inovační vouchery, díky kterým můžete ušetřit 75 % z veškerých nákladů na služby patentových zástupců.

Reference

Na ochranu svých unikátních designů a výrobků na nás spoléhají například tyto společnosti