Technické překlady

Překlady odborníky nejen z oblasti chemie, farmacie a přírodních věd

Postaráme se, abyste předešli rizikům špatných technických překladů

  • pro instituce nejčastěji překládáme bezpečnostní listy, revizní zprávy a výzkumy
  • pro firmy nejčastěji normy, uživatelské příručky a příbalové letáky

Překládáme z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny do češtiny i slovenštiny a naopak.

Naše spolupráce

Vaše výhoda

01

Odborné vzdělání nad rámec jazykového

02

Vlastní terminologický slovník

Jak obvykle probíhá spolupráce?

01

Spojíme se

a domluvíme se na nejvhodnějším postupu a výběru rešerše

02

Vytvoříme cenovou nabídku

na základě vašeho zadání – teritorium, počet označení k rešerši, atp.

03

Na vybraném území provedeme rešerši

Výstup rešerše vám zašleme s komentářem specialisty na ochranu značky a s doporučením dalšího postupu.

04

Domluvíme se na dalších krocích

Ať už jde o výběr vhodného označení, registraci ochranné známky nebo jiných věcí, co budete potřebovat.

Reference

S ochranou značky na nás spoléhají namátkou tito klienti: