IP Scan

Commercialize your intellectual property

Are you considering effective protection for your know-how and its monetization?
Do you want to ensure that you are recognizable to your customers and that no one may imitate you?
Do you negotiate contracts with internal developers or external collaborators?

 

As part of mapping of your corporate intellectual property (IP Scanu) you obtain:

 • Overview of your intangible assets (or company assets), which you may use for the subsequent valuation or strategic protection in order to create competitive advantage
 • Advice on revisions to your IP-related contracts (with developers, licensing, transfer, etc.)
 • Recommendations from patent, trademark, and legal specialists for the best and most effective protection of your IP
 • A review of the scope of NDAs (non-disclosure agreements) with developers, employees, and external collaborators
 • A proposal for an efficient procedure for rights registration (patents, trademarks, utility patents or industrial designs) and costs allocation

As part of the IP Scan service, we will devote 8-10 hours to your project. With simple vouchers from the EU Intellectual Property Office (EUIPO), SMEs based in Czechia can get a 90% grant. Out of a total of €900 (excluding VAT), you can save €810.

When do you benefit the most from an IP Scan?

 • To understand the intricacies of intellectual property protection.
 • To explore the opportunities and risks associated with your IP.
 • To know which industrial rights would be worth registering.
 • When establishing relationships related to IP within the company, especially with developers, partners, etc.
 • When in need of overview of the type, scope, and effectiveness of your existing intangible assets.
 • To assess the costs and procedures associated with registration and maintenance of protection.
 • To examine if your activities infringe on the IP rights of third parties.
 • When interested in the patent activity of your competition.
 • When you have your own IP specialist but want an independent audit of intellectual property to ensure everything is in order.
 • To understand, preserve, and enhance the value of your company.
You’re in the right place

Do you want to map our IP?

References

Join over 100 clients who have elevated the competitive advantage of their ideas through the IP Scan

Jak obvykle probíhá IP Scan?

01

Vyplníte nám dotazník o IP vaší společnosti a zašlete dokumenty

K co nejhodnotnějším výstupům IP Scanu od vás budeme potřebovat co nejvíce informací, které nám o stavu svého nehmotného majetku můžete poskytnout. Včetně vzorů používaných pracovních smlouvy, různé dohody, vnitřní předpisy, smlouvy s externími partnery atp. Jen část informací totiž můžeme dohledat z veřejně dostupných zdrojů.

02

Sejdeme se osobně nebo online

IP Scan přizpůsobujeme vždy vašim potřebám. Na schůzce probereme tyto potřeby, vaše plány, seznámíme vás se základy ochrany IP a s jednotlivými možnostmi vzhledem k vašemu podnikání.  Společně identifikujeme priority, na které se při IP Scanu zaměříme.

03

Pustíme se do práce

Zanalyzujeme vaše podklady a provedeme rešerše veřejných i odborných databází a rejstříků. Vyhodnotíme příležitosti a rizika vašeho stávajícího IP a navrhneme strategii na jejich zlepšení.

04

Získáte ucelený přehled svého IP a návrhy dalších kroků

Výstupem ze služby je komplexní zpráva o stavu vašeho nehmotného majetku. Uvnitř najdete návrhy na jeho efektivní ochranu, komentáře a konkrétní tipy k poskytnutým smlouvám. Přehled obsahuje také odhad nákladů na případné registrace průmyslových práv nebo řešení právních problémů.

Výsledky IP Scanu můžeme prodiskutovat na společné závěrečné schůzce, kde zároveň domluvíme jednotlivé kroky k posílení hodnoty vašeho nehmotného majetku a snížení rizik spojených s porušováním práv duševního vlastnictví. Výstup je přizpůsobený vašemu zadání – můžeme se zaměřit na smlouvy, ochranu značky, ochranu techniky a nebo celou situaci s duševním vlastnictvím ve vaší společnosti zmapovat.

Contact person

Libor Lanč

Patent Attorney, Lawyer