Subsidies for patent attorney services

Save up to 75% on patent searches, application processing, and administrative fees

Aided activities include:

 • drafting of patent, trademark, utility or industrial design application
 • searches on patentability, freedom-to-operate etc.
 • providing professional advice, consultations and other assistance
 • representation before authorities in the Czech Republic and abroad, responses to objections and translations
 • administrative fees paid to the respective authorities, if invoiced by the representative

 

The subsidy may be applied to services billed by patent attorneys that occurred after January 1, 2021. The services must be associated with a specific application or applications and are eligible until the publication of the patent application or registration of other rights.

Additional Information

Minimum grant amount

The provided support ranges from CZK 50,000 to CZK 500,000 per grant project.

Each applicant can submit multiple applications, but individual projects should not be related to each other.

The grant is reimbursed only retrospectively after the successful completion of the project. In the case of a patent, this is the publication of the patent application, and for other rights, it is their registration. If your application includes multiple applications, the project is considered completed after the publication/registration of the last one.

EU share 75 %

The maximum support must not exceed CZK 500,000 per 1 subsidy application.

Innovation Vouchers – Industrial Property Rights Protection – Call I falls under the de minimis regime. It is therefore also limited to a threshold of EUR 200,000 that a given enterprise can receive over the last 3 accounting periods.

Verify your de minimis status

Grant provider

The grant is provided by the Ministry of Industry and Trade under the subsidy: Innovation Vouchers – Industrial Property Rights Protection – Call I.

This call is part of the Operational Programme for Enterprise and Innovations for Competitiveness (OP TAK) 2021-2027.

Oficial information about the subsidy

End of application collection

You can submit your applications until the publication date of your patent application or the registration of other rights, but no later than December 31, 2023.

The launch of the second call of this grant is planned for 2024, and its specifics are not yet known.

Who can apply for a subsidy?

Support within this call can be requested by small and medium-sized enterprises (SMEs), research and knowledge organizations, and individuals conducting business in the Czech Republic.

An SME has fewer than 250 employees, turnover ≤ 50 million EUR or an annual balance sheet total ≤ 43 million EUR.

The support does not apply to projects from Prague.

When to apply for a grant?

You can only submit your application after you have already filed a patent application or other right. If you don’t have one yet but are planning, we’ll guide you, and together we’ll coordinate the ideal process.

However, you must submit the subsidy application before your patent application is published (usually within 18 months) and by December 31, 2023.

For example

In June 2022, you submitted a Czech patent application, followed by an international PCT application in June 2023. You’re looking to leverage a grant for these applications.

 

At that moment, you can include (e.g.):

 • CZK 50,000 – drafting of the CZ national application
 • CZK 15,000 – two responses to the CZ Industrial Property Office (IPO) notices
 • CZK 100,000 – drafting of the PCT application

 

You can also include expenses that haven’t occurred yet but are likely to happen before the publication of the applications. Publication typically occurs 18 months from the filing of the first application, which, in our case, would be in December 2023.

Until December 2023, potential expenses could include:

 • EUR 2,000 – request for an international search
 • CZK 10,000-30,000 – responses to office actions
 • CZK 20-30 000 Kč – překlad PCT přihlášky
 • další výdaje za rozšíření ochrany do dalších států

 

Všechny tyto výdaje můžete zahrnout do dotace a získat zpět 75 % z nich.

Je ale potřeba jejich výši odhadnout předem a nastavit finanční strop projektu, který ale nesmí být vyšší než 500 tis. Kč a zároveň nepřesahovat váš prostor v de minimis.  Tato částka lze nedočerpat, ale nelze přečerpat. Proplaceny pak dostanete pouze výdaje, které se opravdu uskutečnily.

Podmínky dotace:

 • Fyzická realizace projektu musí být v ČR mimo kraj Praha
 • Dotace probíhá v režimu de minimis (max. podpora žadatele za poslední 3 účetní období nesmí přesáhnout 200 tis. EUR)
 • Žadatel má zveřejněny účetní závěrky za poslední 2 účetní období
 • Žadatel má uvedeného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů
 • Uvedená činnost v rejstříku (dle CZ-NACE) koresponduje s projektem

Zaměříme se na podmínky dotace, průběh dotačního řízení i doporučení, jestli a kdy podat žádost.

Žádost o dotaci obvykle potřebujeme zkoordinovat se strategií přihlašování patentů a ochranných známek. Někdy proto kvůli přihláškám práv musíme jednat rychle, jindy naopak máme na podání žádosti více prostoru.

Pro podání žádosti a v průběhu řízení je potřeba doložit dokumenty k ověření splnění podmínek dotace. Jedná se například o prohlášení k velikosti podniku, prohlášení k de minimis či elektronická konverze plné moci.

V této fázi od vás potřebujeme největší součinnost, neboť je třeba dokládat informace z vašeho účetnictví, které nemusí být veřejně přístupné.

Žadatel o dotaci je hodnocen v rámci definice jednoho podniku, tzn. splnění podmínek se hodnotí společně u žadatele + u podniků, v nichž má min. 25% podíl. V některých případech do definice spadají také podniky přímých příbuzných, zvláště u manželů, sourozenců, rodičů a dětí.

Zkompletujeme dodané podklady a přihlášky průmyslových práv, připravíme a podáme žádost o dotaci.

Následující cca 2 měsíce probíhá kontrola formálních a věcných podmínek dotace a také kontrola žadatele. O stavu vaší žádosti vás budeme průběžně informovat.

 

Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je potřeba doplnit účetní závěrky za 2 předchozí uzavřená účetní období, a to jak u žadatele, tak u podniků, v nichž má alespoň 25% podíl. V některých případech je nutné doplnit i podniky přímých příbuzných (rodiče, manželé, sourozenci, děti).

Vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace začíná doba udržitelnosti projektu, která je u patentových projektů obvykle 3 roky. S jeho vydáním také začíná povinnost plnění publicity projektu.

Pokud máte vydané Rozhodnutí, a také již došlo k ukončení vašeho projektu (např. zveřejněním všech patentových přihlášek zahrnutých v dotaci), můžeme začít řešit Žádost o platbu.

 

V průběhu řízení je potřeba komunikovat s projektovým manažerem a dokládat monitorovací zprávy.

Doba udržitelnosti projektů s patentovými přihláškami je obvykle 3 roky. Za každý rok se pak dokládá 1 monitorovací zpráva.

O dotační projekty se staráme od A do Z – administrativně zařídíme žádosti i všechny zprávy o udržitelnosti. Nevidíme však do vašeho účetnictví ani vývoje vaší společnosti, proto v některých případech budeme potřebovat vaši součinnost či potvrzení dalších kroků, jejichž návrh připravíme.

Žádost o platbu můžeme podat až po ukončení projektu (zveřejnění patentových přihlášek, zápis ostatních práv).

Teprve v ní předkládáme konkrétní výdaje, které chceme v rámci dotace získat zpět. Jedná se o konkrétní faktury, potvrzení o platbě, případně kartu majetku atp. Maximální výše těchto výdajů je závislá na finančním stropu stanoveném v Žádosti o dotaci a na omezení výzvy – 500 tis. Kč.

K proplacení dotace dojde cca 2-3 měsíce po podání Žádosti o podporu.

 

 

V rámci 3leté doby udržitelnosti je zapotřebí dokládat tzv. Zprávy o realizaci – monitorovací zprávy, které popisují vývoj patentových a dalších přihlášek v dotaci.

Jejich součástí jsou např. účetní závěrky a také důkazy o plnění povinné publicity (screenshot příspěvku na sociálních sítích, odkaz na web, fotografie).

Co od vás potřebujeme při podání žádosti:

 • Potvrzení o podání přihlášky od příslušného úřadu (není potřeba, pokud již spolupracujeme)
 • Smlouvu s patentovým zástupcem
 • Potvrzení o vedení účtu
 • Plnou moc – buď elektronicky podepsanou, nebo elektronickou konverzi úředně potvrzené plné moci (vyhotoví např. na CzechPOINTu)

 

V další fázi také budeme potřebovat doplnit:

 • Prohlášení k velikosti podniku
 • Účetní závěrky za poslední 2 uzavřená účetní období
 • Prohlášení k de minimis

O velkou část administrativy spojenou s žádostí o dotaci se postaráme my. Zvláště na začátku však budeme potřebovat vaši součinnost či potvrzení dalších kroků, jejichž návrh připravíme. Nemáme totiž přístup ke všem účetním informacím, které jsou pro žádost potřeba, protože nemusí být veřejné.

Jste na správném místě

Pomůžeme vám zvýšit šance na získání podpory

Máte více otázek? Nejste si něčím jistí? Zajímalo by vás, jestli se dotace vztahuje i na vás? Nebo chcete rovnou začít?

Contact person

Viola Honzová

Grant Specialist