Michal Jordán

CEO & Patent Attorney

Od roku 2011 vystupuje jako lektor v oblasti duševního vlastnictví na množství konferencí a seminářích. Jako vyučující působí na Specializačním studiu Úřadu průmyslového vlastnictví a pravidelně vzdělává inovačně a exportně orientované firmy v rámci seminářů na JIC nebo CzechTrade. Přednášel také v řadě firem a univerzit, nebo například na mezinárodní konferenci Succeeding at technology commercialisation and negotiation ve Vídni a v rámci projektů CzechInvestu.

Působí také jako expert v JIC, kde koučuje technologické firmy z Jihomoravského kraje, je součástí sítě expertů RedButton a úzce spolupracuje i s dalšími inovačními centry ČR – například MSIC a SIC.

Michal je od roku 2018 každoročně zařazován do žebříčku doporučovaných patentových profesionálů ČR vytvářený nezávislou platformou IAM Patent 1000.

Jako patentový zástupce se dnes specializuje na nastavování strategie a interních pravidel v oblasti IP ve firmách, rešerše, průmyslově právní nezávadnost (FTO), licence a ochranu technických řešení. Je oprávněn k zastupování ve věcech patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů či ochranných známek před Úřadem průmyslového vlastnictví (ČR), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a také před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně a Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze.

Zkušenosti s ochranou duševního vlastnictví začal sbírat už při studiích ve společnosti Linet, kde začal pracovat nejdříve jako vývojář elektroniky, později jako manažer oddělení pro inovace a duševní vlastnictví. Získal tak mezinárodní zkušenosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví, řízení vývojových projektů a také v rámci vyhodnocování inovativních nápadů z pohledu možného uplatnění na trhu. I díky těmto zkušenostem klade vždy důraz na to, aby ochrana duševního vlastnictví nastoupila tam, kde to pro majitele má skutečný smysl.