Patenty a užitné vzory, 28. února 2024

Jak získat patent? Patentová přihláška a řízení

Jak získat patent a co lze patentovat? Kromě formálních náležitostí, o které se v drtivé většině případů postará patentový zástupce nebo jiný specialista, by měl každý vědec, vývojář či vynálezce usilující o patent znát několik dalších faktů.

Podmínky patentovatelnosti

Patent je právní ochrana vynálezu zaručující jejímu vlastníkovi výhradní právo vynález využívat, tedy spíše zakazovat všem ostatním, aby jeho vynález využívali. K objasnění základů patentů doporučujeme přečíst předcházející článek o předmětu, účelu, rozsahu a ceně patentu.

Podmínky patentovatelnosti

1

Novost

To, co chcete patentovat, nesmí být nikde zveřejněno (a to ani vámi). Vždy nejdříve podávejte přihlášku.

2

Dostatečná tvůrčí/vynálezecká činnost

Vaše řešení musí být dostatečně inovativní, a tedy nesmí být jasné jinému odborníkovi z oboru. takže například řešení nedostatečné svítivosti žárovky přidáním žárovky druhé by vám patentový úřad neschválil.

3

Průmyslová využitelnost

Poslední podmínka – průmyslová využitelnost – znamená, že váš vynález musí být užitečný v libovolné oblasti hospodářství (nejen v průmyslu, ale třeba i zemědělství). Může být prodán, vyroben, lze jej využít při výrobě nebo například měření.

Co lze patentovat?

Patentovat můžete pouze vynález, a tedy např. technické řešení, případně návod, jak jej uskutečnit.

Typickým příkladem vynálezů, které můžete patentovat, jsou:

 • nové výrobky a technologie
 • výrobní postupy
 • chemicky vyrobené látky
 • léčiva
 • průmyslové produkční mikroorganismy
 • biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí
 • technické implementace softwaru

Existují však i tzv. výluky, které patentovat nelze. Těmi jsou:

 • objevy
 • vědecké teorie
 • plemena zvířat
 • nové odrůdy rostlin
 • nebo například způsoby léčení lidí a zvířat

Patentová přihláška – co patent definuje

Jakmile máte prozkoumané splnění podmínek patentovatelnosti (např. rešerší na patentovatelnost), můžete přistoupit k dalšímu kroku na cestě k získání patentu: tvorbě textu patentové přihlášky – tzv. přihlášce vynálezu. V této přihlášce velmi detailně definujete svůj právní monopol pomocí patentových nároků a podpůrného popisu.

Právě nesprávná definice patentových nároků bývá nejčastější chybou přihlášky. Nebývá tolik problém neudělení patentu. Získat patent je totiž relativně jednoduché – ale bohužel často se setkáváme s tím, že patent nechrání ten vynález, který jeho majitel chránit chtěl. Získat patent přinášející jeho majiteli skutečný obchodní dopad je mnohem obtížnější.

Řízení před úřadem

Připravenou přihlášku je pak potřeba podat na patentový úřad (v ČR je to Úřad průmyslového vlastnictví) a následně jej přesvědčit, že vaše přihláška všechny podmínky patentovatelnosti splňuje – novost, vynálezeckou činnost i průmyslovou využitelnost.

Obvykle příslušný úřad vydá výměr, v němž se k přihlášce vyjádří. Takový výměr bývá většinou zamítavý, proto musíte vytknuté nedostatky odstranit, případně obhájit. Pokud se to nepodaří napoprvé, patentový úřad vám zašle další výměr a takto stále dokola, dokud nedojde k udělení, případně k zamítnutí vaší patentové přihlášky.

Všechny patentové přihlášky bývají cca 18 měsíců od podání zveřejňovány. Řízení o udělení patentu ale takovou obvyklou lhůtu nemá – jsou patenty, které mohou být do roka od podání uděleny, jsou ale i takové, u kterých může řízení probíhat i několik let.

Proto je vždy důležité zvážit, co od patentové ochrany potřebujete. Pokud potřebujete rychle zajistit ochranu pro svůj vynález nebo technické řešení, může se spíše než patent vyplatit užitný vzor.


Související webináře

Patenty a užitné vzory
24. února 2024

Předmět, účel, rozsah a cena patentu

Číst více
Patenty a užitné vzory
15. listopadu 2023

Kdy patentovat, a kdy ne?

Číst více