Patenty a užitné vzory, 15. listopadu 2023

Kdy patentovat, a kdy ne?

Patent je způsob ochrany vynálezu, který dává svému vlastníkovi právo zakázat ostatním, aby takový vynález využívali. Patentování může být relativně nákladnou investicí, zvláště uvažujete-li o ochraně ve více zemích. Proto jsme pro vás sepsali seznam otázek, které je při rozhodování o patentu třeba zvážit.

Kdy se vyplatí patentovat?

Patent se vám vyplatí ve chvíli, kdy uvedením svého vynálezu na trh riskujete, že jej konkurence nebo kdokoli jiný bude schopen snadno zreplikovat (např. díky reverse engineering).

Zároveň je vhodné sledovat patentovou praxi vašeho oboru. Obecně platí, že čím obvyklejší patentování ve vašem oboru je, tím spíše musíte jakékoli inovace chránit.

Neméně důležitým faktorem je vaše vyjednávací pozice – pokud sháníte investory, prodáváte firmu nebo naopak hledáte způsob, jak získat zpět investice do vašeho výzkumu a vývoje, patent pro vás může představovat klíčovou výhodu. Jednak zvyšuje hodnotu vašeho projektu, jednak bývá ukazatelem kvality.

V takové chvíli byste měli věnovat pozornost volbě správné strategii ochrany.

Budeme se bavit o formě ochrany (patentování nemusí být jedinou správnou cestou), teritoriálním rozsahu (stačí několik vybraných trhů, nebo potřebujete celou EU a Čínu?), načasování přihlášek a s tím spojených nákladů apod.

Pro rychlé zorientování a pochopení toho nejdůležitějšího doporučujeme sérii našich videí na YouTube. Nebo se s námi rovnou spojte na nezávazné úvodní konzultaci.

Okruhy otázek k usnadnění rozhodování:

Technické hledisko

 • Bude řešení funkční?
 • Jak velké technické výhody přinese?
 • Existují technické alternativy k tomuto řešení?
 • Jak dlouhá je odhadovaná životnost technického řešení?
 • Jak nákladný bude vývoj tohoto řešení?

Výrobní hledisko

 • Jak nákladná bude výroba tohoto řešení?
 • Jak budete zajišťovat výrobu – třetími stranami, nebo in-house?

Průmyslově právní hledisko

 • Není řešení v kolizi s patenty ostatních? Nepotřebujeme/nemáme licenci?
 • Je řešení nové?
 • Jaká je úroveň vynálezecké činnosti?
 • Jak širokého rozsahu ochrany můžete dosáhnout?
 • Jaká je šance, že samotná existence patentu odradí konkurenci?
 • Dojde zveřejněním patentu k vyzrazení know-how, které by jinak bylo možné uchovat v tajnosti? V takovém případě může být vhodnější chránit je jako obchodní tajemství.
 • Jak dobrá je schopnost zjistit, že patent někdo poruší?

Obchodní hledisko

 • Jak velký trh pro toto řešení existuje?
 • Jak vysoké zisky můžete s řešením generovat?
 • Jak velká je možnost, že na toto řešení budou udělovány licence? Jak vysoké zisky z nich lze očekávat?
Nevíte, čím začít?

Spojte se s námi na nezávazné úvodní konzultaci

Pomůžeme vám připravit vhodnou strategii ochrany vašich nápadů a inovací na míru. Tak, aby to bylo v souladu s vašimi obchodními cíli. Strategicky.

Související články

Ochranné známky a design
28. května 2024

Jak dlouho trvá registrace ochranné známky?

Číst více
Ochranné známky a design
4. března 2024

Nenaleťte podvodným fakturám za své IP

Číst více