Patenty a užitné vzory, 24. února 2024

Předmět, účel, rozsah a cena patentu

Předmět patentu

Patent je právní ochrana vynálezu zaručující jejímu vlastníkovi výhradní právo vynález využívat, tedy spíše zakazovat všem ostatním, aby jeho vynález využívali.

Účel patentu

Patent plní hlavně roli zakazovací – jeho získáním mohu zakázat ostatním dané řešení využívat. Neznamená to však, že svým vynálezem nezasahuji do patentu někoho jiného. Úřad tuto průmyslově-právní nezávadnost neřeší. Musíte si ji pohlídat sami rešerší na neporušování.

Účelem patentu může být například omezení konkurence nebo zisk. Toho lze dosáhnout dlouhodobým zajištěním konkurenční výhody při vlastní výrobě anebo prostřednictvím poskytování licencí dalším subjektům.

Patenty jsou také cestou k vylepšení firemní pověsti, poskytují ochranu proti kopírování i například prevenci proti případným soudním sporům.

Rozsah patentové ochrany

Patent je omezen věcně, časově i teritoriálně. Dle názvu patentu „Obličejový respirátor“ se nedozvíme, zda je chráněna membrána z nanotextilie, nebo pouze způsob uchycení gumičky. To se dozvíme až z patentových nároků, které věcný rozsah patentu definují.

Teritoriální omezení patentu znamená, že patent platí pouze ve státech, kde byl udělen a pravidelně jej udržujete v platnosti. Nic jako celosvětový patent totiž neexistuje. „Patentované řešení“ tak může znamenat patentované v ČR nebo v 50 státech. V každém státě navíc může být dané řešení chráněno jinak.

Patent platí a je vymahatelný od data udělení patentovým úřadem, dokud jeho majitel platí udržovací poplatky, případně dokud není zrušen. Maximální doba platnosti jednoho patentu je však 20 let, v případě léčiv pak 25 let.

Náklady na získání patentu

Při spolupráci s patentovým zástupcem se náklady u českého patentu pohybují v rozmezí 40–100 000 Kč. Cena patentu závisí na rozsahu ochrany, kterou má patent poskytovat, na komplexnosti vynálezu a také složitosti řízení před úřady. K těmto poplatkům se po udělení patentu přidávají poplatky udržovací – na prvních 10 let se bavíme o 20 000 Kč.

Základní informace o patentu si můžete i poslechnout přímo od našeho CEO a patentového zástupce Michala Jordána v naší sérii videí na YouTube:

Související webináře

Ochranné známky a design
4. března 2024

Nenaleťte podvodným fakturám za své IP

Číst více
Ochranné známky a design
7. února 2024

Kolik stojí ochranná známka?

Číst více