Patenty a užitné vzory, 29. února 2024

Rešerše v patentových databázích

Většinu technických znalostí najdete výlučně v patentové literatuře, která dnes čítá přes 140 milionů dokumentů. Velkou část takto zveřejněných řešení je přitom možné volně použít. Rešerše v patentových databázích jsou tedy ideálním způsobem, jak získat relevantní informace o konkurenčních řešeních v oboru, nebo dokonce návod k vyřešení konkrétního technického detailu.

Rešerše na podporu vývoje

Díky roztřízení patentů z celého světa do jednotlivých oborů, podoborů a podle různých technických funkcí, jsou nyní patentové databáze přístupnější a s určitým cvikem se v nich dá snáze orientovat. Bariérou zůstává pouze způsob psaní patentových přihlášek – často musíme pracovat s poměrně složitými právně-technickými formulacemi.

Pokud je vaším cílem pouze obecný přehled stavu techniky, není nutné využít specialistu a do databází můžete nahlédnout sami.

Potřebujete-li však výsledky rychle (a hlavně v co nejúplnější a srozumitelné formě připravené přímo pro vyhodnocení vývojovým pracovníkem), doporučujeme vyhledat specialistu. 

Rešerši na podporu vývoje je nejlepší provést na úplném začátku vývoje, kdy jste do něj ještě neinvestovali příliš prostředků. Předejdete tak investicím do něčeho, co už dávno vytvořil někdo jiný. Pro co nejlepší výsledky se vyplatí prohledat i nepatentovou literaturu.

Rešerše na neporušování (freedom to operate, tzv. patentová čistota)

Zda váš výrobek neporušuje práva jiných, zjistíte rešerší na neporušování. Tu je nejlepší provádět v průběhu vývoje, nejpozději však před uvedením výrobku na trh. Pro takovou rešerši je třeba, abyste produkt rozdělili na jednotlivé funkční celky a zvolili vhodnou vyhledávací strategii.

Ve strategii se zohledňují právě technické detaily, míra rizika (například s ohledem na nejbližší konkurenci) a různé trhy uvedení výrobku. Rozhodující jsou zde patentové nároky, které definují rozsah patentu, jak jsme uváděli v minulém článku.

Výstupem takové rešerše v patentových databázích a analýzy kolizních patentů může být i návrh alternativních technických řešení, tedy způsoby obejití porušovaných patentů. Proto u této rešerše doporučujeme vyhledat pomoc patentového zástupce.

Kdy z rešerší těžíte nejvíc?

1

V průběhu vývoje

Můžete prověřit, že neporušujete cizí patenty, případně se jim včas vyhnout. Nebo můžete získat přehled o stavu techniky a získat inspiraci z již neaktivních práv.

2

Před uvedením na trh

Rešerše vám může pomoci identifikovat vhodné partnery pro spolupráci i vhodné trhy k prodeji či výrobě, abyste se vyhnuli kolizi.

3

Při patentovém řízení

Pro kvalitnější přihlášku i rychlejší řízení před patentovými úřady doporučujeme rešerši na patentovatelnost.

Rešerše na patentovatelnost

Právě tento typ rešerše provádí patentové úřady při řízení o udělení patentu, jedná se vlastně o rešerši toho, jestli váš výrobek obstojí před daným úřadem, především zda je řešení celosvětově nové. Tato rešerše se nejčastěji provádí před tvorbou patentové přihlášky (tzv. přihlášky vynálezu) nebo přihlášky užitného vzoru. I v tomto případě doporučujeme prozkoumat i nepatentovou literaturu a provést rešerši globálně. Do stavu techniky zvažovaném při řízení o udělení patentu se totiž zahrnují všechny dostupné zdroje. Hledají se při ní technické znaky tvořící patentové nároky a ověřuje se splnění podmínek pro udělení patentu – novost, dostatečná tvůrčí činnost a tzv. průmyslová využitelnost.

Další využití rešerší:

  • při obchodních transakcích, kdy je zkoumána hodnota patentových portfolií
  • pro průzkum trhu,
  • vyhledání nových příležitosti ke spolupráci
  • nového využití vašich zdrojů

Rešerše byste neměli podceňovat ani v případě ochranných známek či průmyslových vzorů.

Rešeršní databáze