Ochranné známky a design, 28. května 2024

Jak dlouho trvá registrace ochranné známky?

1. Příprava a podání přihlášky

Základem kvalitní ochranné známky je kvalitně připravená přihláška. Ta stojí a padá na 3 faktorech:

  • volbě označení
  • seznamu výrobků a služeb
  • rešerši

Tyto faktory navíc mohou nejen ovlivnit kvalitu ochrany, ale také průběh řízení o zápisu ochranné známky.

Volba označení

Označení by mělo splňovat podmínky ochranných známek. Nesmí být popisné, v rozporu s dobrými mravy, obsahovat zakázané znaky jako státní a náboženské symboly a nesmí být klamavé. Hlavně ale musí splňovat tzv. rozlišovací způsobilost. To znamená, že musí být na jeho základě možné odlišit vaše výrobky a služby od ostatních.

Seznam výrobků a služeb

V seznamu výrobků a služeb definujete, pro které výrobky a služby má ochranná známka platit. Vybírejte zejména takové, které s označením opravdu používáte nebo používat plánujete.

Známková rešerše

Úřady (ani ten český) neprověřují, jestli někdo podobné nebo zaměnitelné označení používá. Zkoumají pouze, jestli není stejné se starší ochrannou známkou. Známkovou rešerší se vyhnete případným sporům a dalším nákladům.

2. Kontrola formálních náležitostí přihlášky

Po podání přihlášky přichází na řadu kontrola formálních náležitostí.

Příslušný úřad (v ČR Úřad průmyslového vlastnictví) zkontroluje, jestli máte přihlášku správně vyplněnou, zda obsahuje veškeré údaje o přihlašovateli i jestli máte zaplaceny přihlašovací poplatky. Pokud jsou v přihlášce formální nedostatky, vyzve vás k doplnění.

3. Zkoumání splnění podmínek zápisu

Jakmile máte všechny formální náležitosti v pořádku, přejde úřad k přezkoumání označení. Zaměřuje se hlavně na to, jestli vaše označení splňuje podmínky zápisu ochranné známky.

Zároveň příslušný úřad kontroluje vyhotovený seznam výrobků a služeb – jejich správné zatřízení, přesnost apod.

Pokud v této fázi není něco v pořádku, vydá úřad tzv. výměr. Ve výměru pak blíže specifikuje nalezené problémy a jako přihlašovatel máte obvykle 2 měsíce na vyjádření.

Na základě výměru a vyjádření je pak vaše přihláška buď:

  • zveřejněna
  • částečně zamítnuta (tzn. platná pouze pro některé třídy výrobků a služeb)
  • v krajních případech úplně zamítnuta

4. Zveřejnění přihlášky a námitky

Po průzkumu je vaše přihláška zveřejněna, ale ještě nemáte vyhráno.

Mezi zveřejněním a zápisem ochranné známky nastává 3měsíční lhůta na podání námitek. V rámci této lhůty se ostatní mohou vymezit proti zápisu vaší známky.

To, jaký mohou mít námitky vliv na vaši přihlášku, často závisí na kvalitě známkové rešerše provedené před podáním přihlášky. Důkladnou rešerší totiž potenciálně kolizní známky identifikujete včas a můžete se jim vyhnout nebo jejich dopad minimalizovat.

Opět může v rámci námitkového řízení dojít k:

  • částečnému zamítnutí přihlášky (například pro kolizní třídy výrobků a služeb)
  • zamítnutí námitek (a vaše přihláška nebude nijak ovlivněna)
  • úplnému zamítnutí vaší přihlášky na základě námitek

Tyto výsledky jsou poslední fází postupu registrace ochranné známky a dochází k nim až po skončení námitkového řízení. Jeho délka závisí na množství námitek a rychlosti vyjádření protistran. Bez námitek jsou to zmiňované 3 měsíce, ale celý proces registrace může trvat i roky.

5. Zápis ochranné známky

Jakmile skončí námitková lhůta (kdy nejsou podány námitky) nebo řízení (kdy jsou , je postup registrace vaší ochranné známky u konce a vy získáváte veškerá práva z ní plynoucí. Svou ochranu můžete dále rozšiřovat do zahraničí, například mezinárodní cestou nebo registrací ochranné známky EU.

Práce tím však nekončí. Abyste o svá práva nepřišli, musíte se o ochrannou známku starat – například u chráněného označení používat symbol R v kroužku ® značící registrovanou ochrannou známku a používání ochranné známky dokumentovat. Přečtěte si, jaké další 3 kroky po zápisu ochranné známky nevynechat.

Související články

Ochranné známky a design
7. února 2024

Kolik stojí ochranná známka?

Číst více