Ochranné známky a design, 7. února 2024

Kolik stojí ochranná známka?

Cena ochranné známky závisí na rozsahu ochrany, který poskytuje. Ten závisí na:

  • výrobcích a službách, co chrání,
  • území, pro které je platná,
  • době ochrany (standardně 10 let, při každém dalším obnovení je třeba zaplatit další poplatek).

Pokud chcete, aby ochranná známka zajišťovala vaší značce co nejlepší ochranu, je vhodné obrátit se na patentového zástupce. V některých případech (např. při zahraničním zápisu známky) dokonce služeb zástupce využít musíte. I jeho finanční odměna se společně s poplatky úřadu pak odrazí ve výsledné ceně ochranné známky.

Kolik stojí ochranná známka ČR?

Poplatky za podání ochranné známky v ČR začínají na 5 000 Kč.

Jedná se o přihlášku individuální ochranné známky do 3 tříd (tzn. kategorií) výrobků nebo služeb, za každou třídu navíc pak zaplatíte 500 Kč.

Před podáním přihlášky doporučujeme věnovat čas důkladné rešerši, která prověří, že vaše označení (které chcete ochrannou známkou chránit) není v kolizi a nezasahuje do práv jiných ochranných známek. Úřad průmyslového vlastnictví totiž tuto rešerši neprovádí a vy byste mohli čelit sporu nebo nucenému rebrandingu.

Poplatky Úřadu průmyslového vlastnictví ČR
Přijetí přihlášky (individuální ochranná známka do 3 tříd) v ČR5 000 Kč
Přijetí přihlášky (kolektivní a certifikační ochranná známka do 3 tříd) v ČR10 000 Kč
Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky ČR5 000 Kč
Přijetí přihlášky ochranné známky EU (do 3 tříd)5 000 Kč
poplatek za každou další třídu nad 3 třídy500 Kč

Vedle úředních poplatků počítejte také s odměnou patentového zástupce. V našem případě 7 500 Kč bez DPH za individuální ochrannou známku ČR do 3 tříd.

Jaké jsou poplatky za ochrannou známku v zahraničí?

Při registrování ochranné známky berte v úvahu vaše plány do budoucna. Odpovězte si na otázky:

  • Plánuji expanzi?
  • V jakých zemích je má konkurence?
  • O které trhy nechci přijít?

Jestli plánujete expanzi do více států, vyplatí se vám to zohlednit už při podávání přihlášky ochranné známky. Můžete tím ušetřit jak na poplatcích, tak na administrativě spojenou správou známek.

O ochrannou známku můžete žádat v jednotlivých státech samostatně, kde v každém státě podáte vlastní národní přihlášku. Tato cesta je vhodná, pokud neuvažujete ochranu ve více zemích než 2. Každá přihláška je totiž spojena s vlastní administrativou, lhůtami i poplatky.

Vedle samostatných národních přihlášek můžete pak využít různé mezinárodní smlouvy a dohody, díky kterým můžete snadněji žádat o ochranu ve více zemích.

Na území Evropské unie doporučujeme využít ochrannou známku EU, díky které získáte ochranu ve všech 27 členských státech EU. Poplatky za její podání začínají na 850 EUR (cca 21 000 Kč)
pro 1 třídu.

U ochranné známky EU existuje ale mnohem vyšší riziko, že známka, kterou přihlašujete, bude v kolizi s jinou zapsanou známkou. Zohledňuje se totiž území celé Evropské unie. Známková rešerše je v tomto případě naprosto zásadním předpokladem k efektivní ochraně.

Mimo EU pak můžete využít žádost o mezinárodní zápis, díky kterému můžete pomocí
1 přihlášky a 1 poplatku žádat o ochranu ve více zemích. Tento mezinárodní zápis se vztahuje na více než 100 členských zemí Madridské dohody a jejího Protokolu. Poplatky začínají na 653 CHF (cca 16 000 Kč) a k jejímu podání je potřeba, abyste už měli podanou přihlášku v některé ze členských zemí. Na této přihlášce je pak po dobu 5 let zápis mezinárodní známky závislý.

Vedle samotných poplatků úřadům nezapomeňte počítat ještě s finanční odměnou zástupci, jejíž výše závisí na cenách konkrétního zástupce i na rozsahu poskytovaných služeb.

Jste na správném místě

Chcete efektivně chránit svou značku?

Celou registrací ochranné známky vás provedeme, připravíme vše potřebné a když budete chtít, zařídíme vám k tomu i grant na 75 % úředních poplatků.

Související články