Co dělat po zápisu ochranné známky?

Správně připravená ochranná známka vám pomůže s ochranou před konkurencí a plagiátory. Abyste o tuto ochranu nepřišli, je třeba o ochrannou známku pečovat i po jejím zápisu. Představíme vám 4 kroky, na které se zaměřit.

1. Používejte ochrannou známku i se symbolem ®

Ochrannou známkou můžete chránit jedinečná označení (loga, barvy, slogany, vzory,…) své značky, výrobků i služeb.

Ochranná známka vám dává právo zakazovat ostatním, aby používali stejné označení pro stejné výrobky a služby. Případně její používání můžete licencovat či zpoplatnit. Zároveň to však znamená, že vy dané označení musíte používat. V opačném případě riskujete částečné nebo úplné zrušení své ochranné známky. Ani se nebudete moci bránit zápisu takových známek, které by s tou vaší byly v kolizi.

Jak ochrannou známku používat opravdu správně? Používejte své označení se symbolem ®, kdykoli je to možné.

Používání ochranné známky navíc pečlivě evidujte, a to nejméně 5 let od jejího zápisu. Příslušný úřad vás totiž může vyzvat k doložení tohoto užívání. Děje se tak, když někdo proti vaší známce podá námitky. Pokud užívání nedoložíte, nebo doložíte pouze částečně, můžete přijít o ochranu té části ochranné známky, pro kterou dostatečné užívání neprokážete.

Při prokazování používání se vedle symbolu ® počítá také:

  • užívání ochranné známky v podobě, která se liší od vyobrazení zapsané ochranné známky, ale tak, aby se její rozlišovací způsobilost nezměnila
  • umísťování ochranné známky na výrobky nebo jejich obaly pouze pro účely vývozu
  • užívání ochranné známky třetí osobou na základě licenční smlouvy

2. Dejte si pozor na zdruhovění

Vedle správného používání také dohlížejte na to, že ochrannou známku budete mezi veřejností propagovat a upozorňovat, jak vás od konkurence odlišuje. V opačném případě jí hrozí zdruhovění.

Nebyl by to takový problém, kdyby to neznamenalo, že vaše ochranná známka tím ztrácí svou hlavní podmínku – rozlišovací způsobilost – a pozbude platnosti. V současnosti se s něčím podobným potýká například Google, kdy veřejnost využívá stejného označení jako synonymum k “vyhledávání na internetu”. Což pro aktuálně třetí nejcennější značku na světě vhodné není.

3. Hlídejte lhůty a plaťte obnovovací poplatky

Nezapomeňte, že ochranná známka má platnost pouze 10 let. Abyste mohli využívat práva, která z ní plynou, musíte o prodloužení platnosti před uplynutím této doby požádat, nejpozději však 6 měsíců poté. Také je třeba včas uhradit obnovovací poplatky.

Úřední poplatky za přijetí žádosti o obnovu
individuální ochranné známky2 500 Kč
kolektivní a certifikační ochranné známky5 000 Kč
individuální ochranné známky po uplynutí lhůty (nejpozději do 6 měsíců)5 000 Kč
kolektivní a certifikační ochranné známky po uplynutí lhůty (nejpozději do 6 měsíců)10 000 Kč

4. Monitorujte cizí přihlášky ochranných známek

Zápisem vlastní známky nezískáváte absolutní ochranu, ale právo bránit se a vystoupit proti případným porušovatelům. Tyto porušovatele však příslušný úřad nekontroluje, jeho průzkum je čistě v mezích formálních náležitostí (uhrazení poplatků, správně vyplněná přihláška apod.). Hlídání práv je tedy pouze na vás (nebo na tom, koho monitoringem pověříte).

Neznamená to, že byste museli každý den kontrolovat, jestli někdo náhodou nežádá o známku podobnou té Vaší. Mezi zveřejněním přihlášky a zápisem známky máte na podání námitek v ČR 3měsíční lhůtu. Pokud se tedy ve vašem oboru nepodává známek velké množství (nebo nemáte známku platnou ve více zemích), mělo by stačit sledovat databáze 1x měsíčně.


Ochrana značky pomocí ochranné známky není pouhým formálním a administrativním krokem, ale kontinuálním procesem. Pouhý zápis známky není dostatečnou zárukou dlouhodobé ochrany – o známku (stejně jako značku) je potřeba pečovat. Aktivně ji používejte, používání evidujte, promujte ji a kontrolujte, jestli se ji někdo nepokouší oslabit zápisem vlastní ochranné známky.

Nevíte, čím začít?

Nechte to na nás

Aktivně budeme sledovat databáze ochranných známek a včas vás upozorníme na případné kolize. Připravíme licenční smlouvy či zanalyzujeme vaše portfolio ochranných známek a jejich využívání v praxi.

Související články

Ochranné známky a design
15. září 2023

Je vaše logo skutečně vaše?

Číst více
Ochranné známky a design
2. listopadu 2023

Obchodní firma VS ochranná známka

Číst více