Ochranné známky a design, 15. září 2023

Je vaše logo skutečně vaše?

Ochrana loga tvořeného na zakázku není jen tak. Než si je zaregistrujete jako ochrannou známku, ujistěte se, že máte správně upravené právní vztahy s jeho autorem. Bez toho jsou každé další kroky takřka zbytečné.

V tomto článku se zaměříme na rizika spojená s grafickými logy (případně dalšími prvky), které pro vás vytvoří někdo jiný. Hlavně vám však dáme rady a tipy, aby vaše ochrana loga byla pro vás co nejvýhodnější.

Ilustrační obrázek - vývoj ikonických log společností Chevrolet, Shell, Apple

Jak se na vlastnictví loga dívá zákon?

Logo je dle autorského zákona autorským dílem. Všechna osobnostní i majetková práva k němu ze zákona náleží jeho autorovi – tedy fyzické osobě, která dílo vytvořila. Tato práva jsou nepřevoditelná, autor může pouze někomu jinému poskytnout licenci k užívání díla. Proto pokud vám logo navrhl kdokoli jiný než vy sami, ujistěte se, že jsou mezi vámi poměry upravené smluvně. 

Autorský zákon v ustanovení § 61 poskytuje objednateli díla alespoň nějakou pomoc:

není-li sjednáno jinak, pak pro díla vytvořená na objednávku platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a k užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. Navíc, není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele

Licenční smlouva (Smlouva o dílo)

Přestože smlouva o dílo nemá zákonem předepsanou formu a může tak být uzavřena i ústně, velmi doporučujeme uzavřít ji písemně. A vždy je lepší nechat ji zkontrolovat odborníkem.

Náležitosti, které si pohlídejte u licenční smlouvy

1

Výhradní licence

Nechcete přeci, aby ji mohl získat kdokoli jiný

2

Účel díla je logo společnosti

Pohlídejte si, aby bylo explicitně uvedeno, že účelem díla je sloužit jako logo společnosti

3

Ochranná známka

Explicitně uveďte, že bude dílo chráněno ochrannou známkou

4

Délka trvání licence

Nezapomeňte upravit, na jak dlouho je licence poskytována, ať vám jen tak nevyprší

5

Území licence

Licence by měla pokrývat takový územní rozsah, pro který je logo důležité

6

Podmínky poskytnutí licence

Přestože chceme všichni předpokládat, že s dodavateli loga budeme udržovat dobré vztahy, doporučujeme připravit se na nejhorší scénář. Nastavte podmínky tak, abyste se museli obávat, že vám autor loga bude v budoucnu úspěšně dělat potíže.

7

Možnost změny díla

Úprava loga není ničím neobvyklým, právě naopak. Sjednejte ve smlouvě, že dílo může být změněno, ať nemusíte mít při každé drobné úpravě strach, že porušíte autorova práva.

Podle platné zákonné úpravy totiž „smí abyvatel licence k autorskému dílu toto dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil„.

8

Originalita díla

Stanovte, že dílo musí být zcela originální a původní. Vhodné je tuto povinnost zajistit smluvní pokutou s motivačním charakterem. I přes tento dodatek pak výsledné logo raději i prověřte, ať neriskujete porušení cizích práv.

Pozor na porušování cizích práv

Originalitě loga, které si necháváte tvořit, věnujte opravdovou pozornost. I přes smluvní úpravu ve smlouvě o dílo prověřte, že autor tuto povinnost dodržel.

Autor díla, do jehož práv byste zasahovali, proti vám může vznést hned několik nároků:

  • okamžité zdržení se užívání loga na všech materiálech
  • náhradu škody
  • přiměřené zadostiučinění
  • vydání bezdůvodného obohacení
  • může bránit registraci loga jako ochranné známky

Pokud si své logo už chráníte ochrannou známkou, protistrana může navíc tuto známku napadnout a zneplatnit ji. V takovém případě by vám hrozilo zdlouhavé a nákladné soudní řízení. Po nepoctivém grafikovi můžete vymáhat náhradu škody, ale i to bude stát spoustu času a peněz bez jistoty, že se vám to podaří.

Všechny uvedené nároky proti vám ale může mít také autor vašeho loga, pokud nebudete mít dobře upravené vzájemné vztahy. Pak už byste ale byli jediní, kdo zasahuje do cizích práv a porušuje zákony. Při používání cizího autorského díla bez příslušného oprávnění vystavujete i riziku žaloby na nekalosoutěžní jednání. Takto žalovat vás může kdokoli a zasahováním do cizích práv riskujete, že žalobce bude ve věci úspěšný.

Je tedy vaše logo skutečně vaše?

Při správné smluvní úpravě ano.

Bez dostatečně upravených právních vztahů mezi vámi a dodavatelem ale spíše ne. A v takovém případě vás ani ochranná známka neochrání.

Proto nic nepodceňujte a předem uzavřete kvalitní písemnou smlouvu o dílo včetně licence k výslednému dílu. Pokud již máte logo hotové bez písemné smlouvy, pak je vhodné licenční smlouvu uzavřít aspoň dodatečně.

Nevíte, čím začít?

Nechte to na nás

Společně nastavíme vztahy mezi vámi a autory vašeho loga, aby pro vás byla dohoda co nejvýhodnější.

Související články

Ochranné známky a design
28. května 2024

Jak dlouho trvá registrace ochranné známky?

Číst více
Ochranné známky a design
4. března 2024

Nenaleťte podvodným fakturám za své IP

Číst více