Ochranné známky a design, 4. března 2024

Nenaleťte podvodným fakturám za své IP

Podvodné faktury a jiné výzvy k placení za „úkony“ týkající se průmyslových práv jsou čím dál častější a sofistikovanější. Jejich autoři se postupem času poučili a začali vytvářet bezchybnější a věrohodnější dokumenty.

Oblast průmyslových práv je pro podvodné subjekty atraktivní. Málo lidí se v ní pohybuje, ještě méně se v ní orientuje. Podvodníci při svém jednání této neznalosti zneužívají například u výzev k platbě za registraci ochranné známky či nátlakových výzvách k registraci domény v Číně nebo jiné zemi.

Výzva k platbě za registraci ochranné známky

Je už téměř pravidlem, že pokud si přihlásíte ochrannou známku EU, do pár týdnů obdržíte (e-mailem či poštou) dokumenty vyzývající k platbě za její registraci. Odesílatelem je typicky společnost tvářící se jako nadnárodní autorita pro práva duševního vlastnictví:

Součástí takových dokumentů je výzva k urychlenému zaplacení částky (typicky do 8 dnů) v řádech tisíců eur. Obvykle nechybí ani upozornění formou nápisu jako „REMINDER“, „IMPORTANT“ nebo „PENDING PAYMENT“.

Zaplacením uvedené částky navíc uzavíráte i smlouvu s délkou trvání jeden rok, která se následně automaticky obnoví, pokud ji alespoň 3 měsíce před koncem tohoto období nevypovíte.

Příklad podvodné výzvy na naši ochrannou známku

Součástí pasáží psaných malým, nezřídka světle šedým písmem, je i informace, že adresát není povinen tuto nabídku přijmout a uvedenou částku zaplatit. V neposlední řadě tato těžko čitelná část obvykle obsahuje oznámení, že se nejedná o oficiální dokument vydaný státní správou či obdobnou autoritou. V těchto úsecích se také nejčastěji vyskytují chyby a překlepy.

Nátlaková výzva k registraci domény v Číně

Často se také stává, že majitelé doménových jmen (př. mojedomena.com) obdrží zprávu od údajného poskytovatele domén v určité zemi s informací, že se třetí osoba pokouší o registraci lokální formy této domény tj. mojedomena.com.cn. Součástí je výzva k registraci jak této verze, tak i verzí dalších – např. mojedomena.net.cn, nebo mojedomena.org.cn. Každá z nich je samozřejmě zpoplatněna.

V některých případech je součástí formuláře pro registraci domény také možnost zaplatit si „ochranu“ „Internet Keyword“ ve znění „mojedomena“.

Odesílatelem těchto výzev bývá kupříkladu Domain registry CHINA s tímto logem:

Na tyto výzvy také nereagujte.

Na co si dát pozor

1

Organizace zasílající výzvu

Podvodné organizace napodobují názvem i vizuálně autority duševního vlastnictví.

Seznam různých podvodných organizací si vede například český Úřad průmyslového vlastnictví. Na jeho stránkách najdete také další důležité dokumenty (např. vzor trestního oznámení při podezření z podvodného jednání), případně se na nás neváhejte obrátit.

2

Částka k zaplacení

Všechny úřední poplatky jsou veřejně dostupnou informací, lze je tedy ověřit na stránkách autorit duševního vlastnictví nebo stránkách patentových zástupců. Částky na podvodných výzvách jsou velmi často v rozporu s oficiálními – a navíc násobně vyšší.

3

Číslo + stát účtu

Účet k úhradě se na podvodných výzvách většinou nachází mimo EU nebo USA – jiné zemi, než by odpovídala deklarované autoritě na výzvě.

4

Doprovodný malý text na výzvě

Malý text na konci stránky zpravidla obsahuje informaci, že se nejedná o fakturu, ale pouze o nabídku služeb.

Související články

Ochranné známky a design
7. února 2024

Kolik stojí ochranná známka?

Číst více