Ivan Lukšíček

CEO & Patent Attorney

Od prvního setkání s patentovou ochranou v roce 2004 získal bohaté zkušenosti v oblasti patentového, vzorového i známkového práva a také v souvisejících oblastech. Je expertem na komplikované případy světové ochrany.

Zastupuje klienty z komerční i akademické sféry a věnuje se také přednáškám a vzdělávacím aktivitám v oblasti průmyslových práv.

Od roku 2015 působí v Asociaci prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví a Licensing Executives Society Česká republika (LES ČR).

V roce 2019 byl zvolen členem představenstva Komory patentových zástupců ČR a je součástí redakční rady časopisu Duševní vlastnictví.

Je pravidelně vybírán mezi patentové špičky ČR v nezávislých žebříčcích IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals a IP Stars.

Absolvoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze a Aplikovanou informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Už při studiu začal pracovat jako asistent patentového zástupce. Zpočátku se věnoval především patentovému právu, ochraně designu a rešerším v databázích průmyslových práv, ale postupně pronikl i do ostatních oblastí ochrany průmyslového vlastnictví.

Patentovým zástupcem je od roku 2008 a zastupuje klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV ČR), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) i před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

V profesním životě se rád učí nové věci a řeší hádanky a složité problémy, aby co nejlépe pomohl klientům. Mimo kancelář jej nejčastěji potkáte na volejbalových a dalších sportovních utkáních.