Ochranné známky a design, 20. prosince 2023

Jak bezpečně prodávat na marketplaces?

Rozšíření značky na marketplaces s sebou nevyhnutelně přináší vyšší pozornost. Nejen ze strany zákazníků, ale také od ostatních hráčů na trhu. A stejně jako jindy, i při vstupu na marketplaces je včasná ochrana vaší značky rozhodující pro udržení její jedinečnosti. Je také nejsilnější zbraní v boji proti plagiátorům a patentovým či známkovým trollům.

Jak ochránit svou značku na marketplaces

Nejúčinnějším, relativně snadným a finančně dostupným řešením jsou ochranné známky.

Jejich pomocí můžete zajistit ochranu těm označením, která vás činí rozpoznatelnými v očích zákazníků a která si s vaší značkou spojují. Typicky to bývají názvy a loga, ale ochrannou známkou můžete chránit i další věci, jako třeba slogan, znělku nebo jedinečné umístění prvku na produktu.

Jestliže jsou vaše ambice a zákazníci na marketplaces nejen v Česku, ale i v dalších zemích, doporučujeme registrovat ochrannou známku Evropské unie, případně národní známky na pro vás klíčových trzích. Pokud je to ve Vašich finančních možnostech, je dobré přizpůsobit strategii ochrany vašim obchodním plánům. A to tak, abyste zohlednili nejen vaše současné aktivity, ale i státy, kam byste reálně v příštích 5 letech rádi expandovali.

Obraťte se na provozovatele marketplaces

Marketplaces i různé e-shopy si riziko padělatelů uvědomují a mnoho z nich nabízí možnosti, jak prodejce při ochraně svých práv podpořit (např. stažením a blokováním padělků). Potřebují pro to však jasný důkaz, čímž může být právě ochranná známka. Prokazatelně stanoví, kdo právo k označení má, od kdy, pro jaké výrobky a služby a na jakém území.

Bez registrovaných průmyslových práv se padělky jen těžko prokazují, řízení je zdlouhavé, finančně nákladné, a navíc nejisté. Vedle ochranných známek můžete využít například průmyslové vzory k ochraně designu, patenty na vynálezy a užitné vzory na technická řešení.

Nezapomeňte na průzkum trhu

Průzkum trhu se často skloňuje v souvislosti s marketingovým průzkumem, průzkumem konkurence, případně při validaci nápadů. Málokdo ale pamatuje na průzkum aktivních práv. A to přesto, že právě ta mohou představovat stopku pro Vaši expanzi.

Než začnete prodávat na marketplaces, proveďte rešerši ve známkových rejstřících a relevantních databázích, ať máte větší jistotu, a v případě kolize i větší prostor reagovat.


Ochrana značky není luxusem, ale strategickou nutností. Na marketplaces získáváte pozornost, kterou je potřeba vyvažovat posilováním své značky. Prvním krokem k ní je kvalitní ochranná známka – získáte náskok a pevný základ.

Jste na správném místě

Nechte ochranu na marketplaces na nás

Postaráme se o komunikaci s provozovateli market places, provedeme online průzkum aktivních práv konkurence pro prevenci problémů při expanzi i vám pomůžeme s registrací ochranných známek v ČR, EU či jinde v zahraničí.

Související články