Patenty a užitné vzory, 21. února 2024

Základy ochrany duševního vlastnictví

Patenty, užitné vzory, ochranné známky a průmyslové vzory představují účinný způsob, jak své inovace a značku můžete chránit. Tato průmyslová práva prokazatelně přiznávají vaše vlastnictví danému technickému řešení, designu, logu i dalším druhům označení. Vymáhání vašich práv je tak snazší než zdlouhavé a finančně nákladné soudní řízení v opačném případě. Zároveň jsou také efektivní cestou k vytvoření nebo udržení vaší konkurenční výhody.

Přečtěte si 4 tipy, jak začít s ochranou vašeho duševního vlastnictví v roce 2024.

1. Zmapujte své duševního vlastnictví (tzv. IP Scan)

Duševní vlastnictví (IP) je hlavně ekonomickým aktivem. Můžete je prodat, licencovat nebo třeba využít pro ocenění své společnosti. Abyste měli přehled, jak s duševním vlastnictvím své společnosti co nejlépe nakládat, musíte vědět, v jakém stavu je. A nejlepším způsobem, jak to udělat, je zmapovat jej – tzv. IP Scan.

IP Scanem získáte přehled o druhu, rozsahu a efektivitě vašeho stávajícího nehmotného majetku a jeho vhodném využití. Identifikujete jeho příležitosti a rizika a také získáte návrh strategie jeho ochrany včetně odhadu nákladů.

💡 IP Scan může být z 90 % dotovaný z Fondu SME od Úřadu EU pro ochranu duševního vlastnictví. S využitím grantu tak našich 8-10 hodin odborné práce v rámci IP Scanu vyjde na 90 EUR bez DPH.

2. Ochraňte si logo

Dáváte si záležet na budování dobrého jména, ale své logo necháváte bez ochrany? Vystavujete se riziku, že vaši pověst někdo poškodí např. skrze padělky. Ochranná známka stojí okolo 13 000 Kč a s ní získáváte také výhradní užívání loga nebo jiného označení, které ochrannou známkou chráníte.

3. Monitorujte konkurenci

Při registraci ochranných známek neprovádí úřady průzkum ve starších právech. Nezajistí tak, že se nikdo nepokouší o registraci podobného nebo zaměnitelného označení s tím vaším. Díky pravidelnému monitoringu databází se můžete vůči takovému zápisu vymezit a zabránit mu.

4. Využijte grantů a dalších dotačních příležitostí

Na téměř všechny aktivity v oblasti IP můžete v roce 2024 získat velkou podporu, ať už z výzvy Inovační vouchery Ministerstva průmyslu a obchodu nebo pomocí SME fondu EUIPO (a to včetně výdajů za patentové zástupce).

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Dotační výzva Inovační vouchery nabízí 75% podporu na všechny služby fakturované patentovými zástupci vedoucí ke zveřejnění patentových přihlášek nebo registraci ochranných známek, průmyslových i užitných vzorů.

Využít ji můžete například na:

  • přípravu a podání přihlášky
  • rešerše, reakce na výměry, překlad
  • zastupování před úřady

Minimální výše dotace na 1 projekt je 50 000 Kč, maximální 500 000 Kč a počet žádostí na 1 žadatele není omezen.

Pokud jsou vaše výdaje nižší, mohla by vás zajímat příležitost od Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který v roce 2024 spouští čtvrté kolo fondu pro malé a střední podniky Ideas Powered for Business.

SME Fond od EUIPO

V rámci grantu můžete žádat až o:

  • 90 % z IP Scanu (namísto 900 € zaplatíte pouze 90 € + DPH)
  • 1000 € z úředních poplatků za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů
  • 3500 € z poplatků a dalších nákladů za přihlášky evropských patentů

Jste na správném místě

Začněte nezávaznou konzultací s námi

Pomůžeme vám připravit vhodnou strategii ochrany vašich nápadů a inovací na míru. Tak, aby to bylo v souladu s vašimi obchodními cíli. Strategicky.

Související články

Ochranné známky a design
4. března 2024

Nenaleťte podvodným fakturám za své IP

Číst více
Ochranné známky a design
7. února 2024

Kolik stojí ochranná známka?

Číst více