Václav Gelnar

Patent Attorney & Team Leader

Venca je patentový zástupce s 10letou praxí a najdete ho v Libereckém Lipo.ink. Má zkušenosti s IP podporou projektů od prvního nápadu na budoucí produkt po jeho uvedení na trh a dokáže nasměrovat

Vedle toho klade velký důraz na prevenci kolizí s právy konkurence pomocí pravidelných přehledů patentové aktivity v oboru (tzv. PatentWatch). Mimo své primární zaměření na ochranu technických řešení umí poradit také s ochranou značky i designu.

Zaměření:

Příprava přihlášek a řízení u patentů a užitných vzorů. Rešerše na patentovatelnost, stav techniky a neporušování (freedom to operate), PatentWatch.

To vše v následujících technologických oblastech:

    • Strojírenství (převážně automotive a medicínské technologie)

    • Elektrotechnika

    • Software

    • Spotřební zboží

Venca absolvoval Fakultu strojního inženýrství na VUT v Brně – Ústav automobilního a dopravního inženýrství.

Během vývoje provádí přehledové rešerše konkurence, prověření patentové čistoty (průmyslové právní nezávadnosti) prvních konceptů, obcházení cizích patentů (design around), rešerše na patentovatelnost, sepsání přihlášek (vynálezů nebo užitných vzorů) a jejich zastupování před úřady. Jeho dlouhodobým cílem je dosažení co nejširší smysluplné ochrany technických řešení tak, aby z ní mohl klient skutečně finančně profitovat.