Hana Mazochová

Patent Attorney (Trademarks & Designs)

Hanka je patentovým zástupcem s oprávněním v rozsahu ochranných známek, průmyslových vzorů (designů) a označení původu. Spolupracuje s klienty a patentovými zástupci po celém světě. V PatentEnter byla ještě dřív, než pod tímto jménem vznikl. Začínala v týmu překladů a validací, postupně se však vyprofilovala jako specialista na ochranu značky a designu. Po úspěšném složení zkoušek se stala patentovou zástupkyní.

Pro Hanku jsou ochranné známky velmi zajímavou obchodní a právní oblastí. Vnímá je jako určité spojení mezi společností nebo podnikatelem a jejími/jeho zákazníky. Ve své práci se snaží využít svých znalostí a schopností, aby mohla co nejlépe pomoci klientům ochránit jejich zájmy v oblasti duševního vlastnictví, zejména ochranných známek a designů.

Na co se Hanka zaměřuje:

  • Ochranné známky
  • Příprava a podání přihlášek ochranných známek v ČR i ve světě
  • Průmyslové vzory
  • Ochrana designu po celém světě
  • Rešerše a průzkumy v oblasti ochranných známek i průmyslových vzorů
  • Spory v oblasti ochrany značky a designu

Hanka vystudovala bakalářské studium na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně a také bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě.