Filip Korbel

Patent Attorney & Team Leader

Filip je patentovým zástupem a teamleaderem brněnského patentového oddělení.

Věnuje se hlavně složitým případům přihlášek vynálezů a užitných vzorů a ochraně software.

Vedle psaní patentových přihlášek exceluje v komplexních rešerších na neporušování (tzv. patentové čistoty).

Filip v práci využívá zejména své schopnosti analytického myšlení, které rozvíjel během studia matematického inženýrství na Fakultě strojního inženýrství na VUT v Brně. Filip je také absolventem kurzu zaměřeného na evropské patentové právo na CEIPI – Center for International Intellectual Property Studies.

Zaměřuje se zejména na oblasti automobilového průmyslu, mechaniky a software.