Dana Tomíčková

European Patent Attorney

Dana se v oblasti patentového práva pohybuje od roku 2015.

Naše klienty zastupuje před Evropským patentovým úřadem jako Evropská patentová zástupkyně a také před Úřadem průmyslového vlastnictví (ČR).

Dana je absolventkou VUT v Brně, kde vystudovala Fakultu chemickou a získala doktorát na Ústavu chemie na Fakultě stavební.