Blanka Šalšová

Trademarks & Industrial Designs Specialist

Blanka začala u nás pracovat už v době svého studia na Masarykově univerzitě (obor Finance a právo). Má na starosti administrativu týkající se SME Grantu, který je nabízený Evropským úřadem duševního vlastnictví. Tady využívá své znalosti jak z oblasti práva, tak financí. Mimo to pomáhá našim klientům s přihlašováním ochranných známek a průmyslových vzorů primárně na území České republiky, Slovenska a Evropské unie.

Své znalosti z oblasti průmyslového vlastnictví si rozšiřuje v rámci Specializačního studia nabízeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Hlavu plnou čísel a paragrafů si nejčastěji čistí při plavání nebo hře na ukulele.

Vzdělání

  • Specializační studium v oboru průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví
  • Finance a právo, Masarykova univerzita Brno, navazující magisterské studium
  • Finance, Masarykova univerzita Brno, navazující magisterské studium
  • Finance a právo, Masarykova univerzita Brno, bakalářské studium