Odborné překlady, 24. února 2024

Dobrým zadáním ke kvalitnímu překladu

Překlad na základě přesného zadání bude:

  • zpracován rychleji a tím se sníží jeho konečná cena
  • jednotný s výrazy, které používáte ve své firmě a oboru
  • kvalitnější, protože překladatel bude všemu správně rozumět

Nemusíte se bát, že kvůli neuvedení kontextu nebo jiných specifik překladu byste automaticky měli horší podmínky. Je na překladateli nebo agentuře, aby vás správným zadáním provedli a tyto informace si zjistili.

Specifikace překladu

1

Kontext překladu

Přestože z dodaného textu k překladu lze snadno zjistit obor překladu i typ textu, nemusí se funkce původního a cílového textu shodovat. Pokud víte, komu je cílový text určen a jakou má mít funkci, připište to k poptávce. Výrazně tím snížíte počet revizí a dalších úprav, které mohou zvýšit výslednou cenu překladu – zvlášť při velkém objemu textů.

2

Potřeba lokalizace

U některých typů textů je důležité ujasnit si, zda je třeba text lokalizovat, tj. přizpůsobit jej cílovému kulturnímu prostředí. To může zahrnovat změnu jednotek (např. z centimetrů na palce), změnu měny (např. z korun na dolary) a také zda se například mění cílové publikum (např. z odborníků na veřejnost).

Tento krok určitě nevynechávejte. U některých textů je lokalizace žádoucí pro co nejlepší porozumění čtenářů (např. články na blog), u jiných zase krajně nežádoucí, protože je potřeba text přeložit co nejvěrněji k originálu (např. patentové přihlášky). O terminologické konzistenci píšeme například v tomto článku pro Vědavýzkum.cz.

3

Terminologické slovníky

Terminologické slovníky jsou seznamy termínů, které se ve vašem oboru a ve vašich textech často objevují, a jejich anglických/německých/španělských protějšků, které jsou ve vaší firmě zaužívané. Například takové, které používáte při komunikaci se zahraničními zákazníky.

Překladatel si umí poradit i bez vašeho slovníku, ale s jeho pomocí je překlad rychlejší. Slovníkem totiž konkretizujete zadání, neboť obsahuje přesné termíny, které při své práci běžně používáte. Všechny vaše (staré i nové) přeložené texty jsou tak jednotné.

V PatentEnter máme specialisty na nejrůznější obory – od farmaceutů a chemiků přes elektrotechniky a stavaře po bioinženýry a mnoho dalších. Většinu slovníků tak vytváříme my a s klienty je následně konzultujeme, případně jejich slovníky doplňujeme a aktualizujeme.

Kromě výše uvedených věcí existuje i několik dalších, bez kterých překladatel sice fungovat může, ale je vhodnější, když je má k dispozici. Patří mezi ně:

  • upřesnění formátovacích potřeb
  • definice tónu textu
  • sdílení referenčních textů, o které se překladatel může opřít

Pokud máte větší množství textů, které potřebujete (ať už najednou nebo i průběžně) přeložit, je pro vás výhodnější nechat všechny přeložit u jednoho překladatele nebo jedné agentury. Rozdělením podobných textů mezi více překladatelů budete obtížněji udržovat jednotnou terminologii i styl překladu napříč všemi texty.

Další výhodou je, že vám taková agentura může při překladu postupně vytvářet zmíněné terminologické slovníky. S každým dalším textem tak přibývají nové termíny, a tím jsou překlady dalších textů rychlejší.

Dlouhodobá spolupráce je pak zpravidla s každým zadáním snazší, protože nemusíte pokaždé znovu definovat své potřeby. Zároveň i překladatel už ví, co požadujete a jak překlad zpracovat k vaší maximální spokojenosti.