Odborné překlady, 13. února 2024

Co jsou CAT tools a jak mohou zefektivnit překlad?

Co jsou CAT tools?

CAT = Computer Assisted Translations (nebo méně používaný ekvivalent Computer Aided Translations). Jedná se o software, který poskytuje podporu překladatelům při jejich práci. CAT tools (nebo CAT nástroje) mají za úkol usnadnit, zlepšit a urychlit samotné překládání.

Jak fungují CAT tools?

Překladatel nahraje dokument ve zdrojovém jazyce do některého z CAT nástrojů, ten pak dokument rozdělí na jednotky. Zpravidla 1 jednotka = 1 věta. Překladatel si však může zvolit i podrobnější dělení nebo naopak překládat najednou celé odstavce. Po přeložení jednotky překladatel potvrdí její dokončení, čímž se překlad automaticky uloží.

Po zpracování celého textu lze dokument v cílovém jazyce ze softwaru vyexportovat a dále použít.

Co vše CAT nástroje obsahují?

Součástí softwaru CAT nástroje je překladová paměť. Ta během překládání ukládá všechny jednotky ve zdrojovém jazyce a jejich ekvivalenty v cílovém jazyce. Pokud se později v textu objeví stejná nebo podobná jednotka, software překladateli nabídne dřívější překlad s indikací toho, na kolik procent se dané jednotky shodují. To překladateli může velmi usnadnit práci, protože nemusí ztrácet čas s překladem stejného nebo podobného textu vícekrát.

Velmi důležitá je také terminologická databáze. Ta funguje jako takový osobní slovníček, do kterého překladatel ručně zadává termíny důležité pro překládaný text. Pokud se následně konkrétní termín objeví v právě překládané jednotce, software je schopen jej nabídnout překladateli. To zajišťuje překlad termínů vždy stejně, což je u odborných textů velmi důležité pro zajištění konzistence.

Rozdíl mezi CAT tools a strojovým překladem

Strojový překlad (machine translation) je automatický překlad ze zdrojového jazyka do cílového jazyka pomocí počítače. Takový překlad není dokonalý, ale může pomoci lidským překladatelům zejména při velkých objemech textu.

CAT nástroj může disponovat funkcí, která má za úkol propojit jeho software s internetovým překladačem. Zdrojový text je přeložen počítačem a nahrán do softwaru CAT nástrojePřekladatel pak přebírá funkci editora a kontroluje správnost strojového překladu, popřípadě smaže a znovu přeloží chybně přeloženou jednotku.

Výhody CAT tools

1

Vzájemná podobnost textů

Zejména technické texty jsou velmi repetitivní. Toho lze využít v rámci již zmíněné překladové paměti. Pokud překladatel již přeložil v CAT nástroji dokumenty stejného typu, má je uložené ve své překladové paměti, popřípadě je tam může i dodatečně nahrát.

Při překladu nového, podobného textu CAT nástroj podobnosti rozpoznává a překladateli u jednotek nabízí překlad z překladové paměti. Překladatel se následně rozhoduje, zda nabízený text využije, a třeba jej upraví, nebo zda text nevyužije a přeloží jednotku sám.

Tato funkce je mezi překladateli vítaná, protože ve spoustě případů je nutné upravit jen pár slov. A překladatel neztrácí čas psaním celé věty.

2

Duplicity a podobnosti v rámci dokumentu

Kromě toho, že jsou si technické texty podobné navzájem, se také často stává, že se podobné věty objevují i v rámci jednoho textu.

CAT nástroje umí rozpoznat identické jednotky v dokumentu. Ve chvíli, kdy překladatel odsouhlasí první výskyt jako přeložený, nástroj automaticky odsouhlasí i ostatní identické jednotky.

3

Zajištění konzistence

Terminologická databáze CAT nástroje pomáhá při dodržení konzistence překládaných termínů. Navíc mají CAT nástroje funkci automatické kontroly konzistence i neodborných úseků. To znamená, že pokud se v textu objeví část shodná s jinou částí textu, CAT nástroj na to může upozornit a překladatel má možnost své překlady sjednotit. To napomáhá čtivosti a nabývá profesionálnějšího dojmu.

4

Zpracování celé škály formátů

CAT nástroje disponují schopností poradit si s velkým množstvím formátů souborů. Dostanete tedy překlad ve stejném formátu, v jakém jste zdrojový text poslali.

I přes všechny výhody, které využití CAT nástrojů nabízí, byste se na ně neměli plně spoléhat. Pro profesionální překlad je stále potřeba, aby jejich výstupy kontroloval překladatel a dohlížel na kvalitu výsledného textu.

V některých případech je dokonce potřeba zapojit do překladu odborníka v oboru, zvláště u odborných a technických překladů. Proč bilingvizmus na právě na odborné překlady nestačí, píšeme v tomto článku.


Související články

Ochranné známky a design
4. března 2024

Nenaleťte podvodným fakturám za své IP

Číst více
Ochranné známky a design
7. února 2024

Kolik stojí ochranná známka?

Číst více